hakdin.net
21 Rebiü'l-Ahir 1436
11 Şubat 2015 Çarşamba
21:58

DUANIN ÖNEMİ

Allah razı olsun

Allah bin kere razı olsun demek küfür olur mu? Çünkü Eshab-ı kiram kitabında (Allahü teâlâ, Eshab-ı kiramdan razı olduğunu bildiriyor. Allahü teâlânın sıfatları ebedidir, sonsuzdur. Onlardan razı olması da sonsuzdur. Bunlardan razı olması değişmez) deniyor. Allah bin kere razı olsun denince, Allah’ın razı olma sıfatının sanki değişeceği anlaşılıyor. Bu ise küfürdür. Şu halde, Allah bin kere razı olsun demek caiz mi?

DUANIN ÖNEMİ

Allahü teâlâyı çok anmalı

Allah’ı hatırlamak için hangi duaları okumak gerekir?

DUANIN ÖNEMİ

Beddua etmek

Kötü anne babanın iyi olan çocuğuna yaptığı beddua kabul olur mu?

DUANIN ÖNEMİ

Besmelenin fazileti

Euzü ve Besmele’nin manası nedir?

DUANIN ÖNEMİ

Bir dileği olanlar ne yapmalı

Çocuğu olmayan veya evlenmek isteyen veya herhangi bir dileği olanlar ne yapmalıdır?

DUANIN ÖNEMİ

Bizi doğru yola ilet

Fatiha suresini tek başına sure veya dua olarak okuyorum. "Sana ibadet ederiz, senden yardım dileriz, bizi doğru yola ilet" şeklinde çoğul dua edilmiş oluyor. Niçin "Beni doğru yola ilet!" denmiyor da, bizi deniyor?

DUANIN ÖNEMİ

Dua âyetleri

Dua âyetlerinin mealleri ile dua etmek caiz ise, birkaç dua âyeti meali yazar mısınız?

DUANIN ÖNEMİ

Dua boşa gitmez

Allahü teâlâ, Mümin suresinin 60. âyetinde (Dua edin, kabul edeyim) buyuruyor. Ama benim dualarım hep boşa gidiyor. Bunun sebebi nedir?

DUANIN ÖNEMİ

Dua eden sevgili kuldur

Mesnevi’de deniyor ki:

DUANIN ÖNEMİ

Dua ederken evliyayı vasıta etmek

Dua ederken evliyayı vasıta etmek caiz midir?

DUANIN ÖNEMİ

Dua ederken göğe bakmak

Dua ederken göğe bakmakta mahzur var mı?

DUANIN ÖNEMİ

Dua etme arzusu olunca

Bazen içimde dua etme arzusu doğuyor. Her seferinde dua etmemde mahzur var mıdır?

DUANIN ÖNEMİ

Dua okumakla fakirlikten kurtulmak

(Şu duayı okuyan fakirlikten kurtulur) deniyor. Dua okumakla fakirlikten nasıl kurtulunur?

DUANIN ÖNEMİ

Dua, ölü-diri herkese fayda verir

Amel defteri kapanmaz Sual: Bazı kimseler, (Ölmüş olan birinin amel defteri kapandığına göre, onun için dua etmenin, sadaka vermenin, kurban kesmenin, Fatiha okumanın veya dua etmenin ne faydası vardır?) diyorlar. İnsan ölünce amel defteri kapanır mı?

DUANIN ÖNEMİ

Duanın dinimizdeki yeri

Duanın dindeki yeri nedir?

DUANIN ÖNEMİ

Duanın kabul olması için

Kuran-ı kerimde, (Dua edin, duanızı kabul ederim), hadis-i şerifte ise, (Rabbiniz kerimdir, kendine açılan eli boş çevirmekten hayâ eder) buyurulduğu halde, bazı dualar niçin kabul olmuyor?

DUANIN ÖNEMİ

Duanın makbul olduğu zamanlar

Ne zaman dualar makbuldür?

DUANIN ÖNEMİ

En kıymetli tesbih nedir?

(Gece ibadeti zor gelen, hayra mal sarf edemeyen veya düşmanla savaşmaya korkan, çok Sübhanallahi ve bihamdihi desin. Bu, Allah yolunda harcayacağı bir altın dağdan daha kıymetlidir) [Taberani] En kıymetli tesbih yani zikir nedir?

DUANIN ÖNEMİ

Gayri müslimlere dua

Anam babam gayri Müslim idi. Şimdi öldüler. (Ya Rabbi, anama babama rahmet eyle, onları affet) diye dua etmem caiz midir?

DUANIN ÖNEMİ

Gıyaben dua etmek çok kıymetlidir

Haberi olmadan bir arkadaşın arkasından edilen duanın kabul olduğu doğru mu?

DUANIN ÖNEMİ

Günahkârın duası kabul olmaz mı?

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Rabbiniz kerimdir, kendine açılan eli boş çevirmekten haya eder, edilen duayı kabul eder.) [Tirmizi]

DUANIN ÖNEMİ

İlaçların en iyisi

Ölülere ve hastalara, Yasin ve Fatiha okunuyor. Bu surelerin tercümelerinde şifadan bahsetmiyor. Fatiha suresini okurken kendimize dua ediyoruz. Bunların şifa ile ilgisi nedir?

DUANIN ÖNEMİ

İnşallah demenin önemi

İnşallah ne demektir, önemi nedir?

DUANIN ÖNEMİ

İstihare nasıl yapılır

İstihare nedir ve istihare namazı nasıl kılınır?

DUANIN ÖNEMİ

Kabul olmayacak dua var mı?

(Kabul olmayacak duaya âmin denmez) demek küfrü gerektirir mi?

DUANIN ÖNEMİ

Kelime-i tevhidin fazileti

Müslüman olan bir kimseye, ilk önce La ilahe illallah, Muhammedün resulullah kelimesinin manasını bilmek ve inanmak farz mıdır?

DUANIN ÖNEMİ

Kimlerin duası makbuldür

Hangi kişilerin duası makbuldür?

DUANIN ÖNEMİ

Kur’an, müminler için şifadır

Ölülere ve hastalara, Yasin ve Fatiha okunuyor. Bu surelerin tercümelerinde şifadan bahsetmiyor. Fatiha suresini okurken kendimize dua ediyoruz. Bunların şifa ile ilgisi nedir?

DUANIN ÖNEMİ

Müslümanlara dua etmek

Dünyadaki bütün Müslümanlara da dua etmek gerekir mi?

DUANIN ÖNEMİ

Rabbim bizi esirge

(Rabbim bizi esirge) diye dua etmek caiz mi?

HADİS ALİMLERİ

Hadis âlimlerinin en üstünlerinden olup, Kütüb-i Sitte adıyla bilinen meşhur altı hadis kitabından ikincisinin yani Sahih-i Müslim’in müellifidir. İsmi, Müslim bin Haccâc bin Müslim el-Kuşeyri en-Nişaburi, künyesi Ebul-Hüseyin’dir. 821 (H.206) senesinde Nişabur’da doğdu. 875 (H.261) tarihinde burada vefat etti.

MEZHEB İMAMLARI

Ehl-i sünnetin reisidir. Fıkıh bilgilerini, Ehl-i sünnet itikadını topladı. Yüzlerce talebesine öğretip, kitaplara geçirilmesine sebep oldu. Müslümanlar tarafından kağıt imali bunun zamanında başladı.

İTİKAT İMAMLARI

Ehl-i sünnetin iki itikad imamından birincisidir. İsmi, Muhammed bin Muhammed Matüridi'dir. Künyesi, Ebu Mensur'dur. Doğum yeri Semerkand'ın Matürid nahiyesidir. Hicri 333 (m. 944) yılında Semerkand'da vefat etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bazı kimseler, sabah namazının vakti, öğleye kadar diyerek, müslümanların namazlarını kazaya bırakıp haram işlemelerine sebep oluyor. Sabah namazının vakti ne zamana kadardır?

Sıkıntıdan kurtulmak için ne yapmalı?

Korku ve belalardan korunmak, kurtulmak için ne yapmalı, hangi duaları okumalı?

Sual: Günah işlememek şartı ile birini sevmekte mahzur var mıdır?

Namaz kılması haram olan vakitler nelerdir? Ne kadar zaman devam eder?

Gece yatağa yatınca okunması gereken duaları sırasıyla yazar mısınız?

İmam-ı Rabbani hazretleri, insana belanın geliş sebeplerini sual ve cevaplarla şöyle açıklıyor: Sual: Enbiya ve evliya, hep dert ve bela içinde yaşadı. Halbuki, Şura suresinde, (Size gelen belalar, kabahatlerinizin cezasıdır) buyuruldu. Bu âyete göre, dertlerin çokluğu, günahın çokluğunu gösteriyor. Enbiya ve evliya olmayanın, çok sıkıntı çekmesi gerekirken dostlarına, neden dert, bela veriyor? Düşmanları neden rahat ve nimet içinde yaşıyor?

ihlas vakfı

GÜNÜN MENKIBESİ

Bir gün devrin meşhûr âlim ve zâhidlerinden Dâvûd-i Tâî, Câfer-i Sâdık’ın yanına gelmişti. Ona dedi ki:

GÜNÜN HADİSİ

GÜNÜN MEKTUBU

Bu mektûb, seyyid şeyh Abdülvehhâb-i Buhârîye “rahmetullahi teâlâ aleyh” yazılmışdır. Muhabbet bildirilmekdedir:

YABANCI DİLLER

ENGLISH

Yabancı Dil

İngilizce Dini Bilgiler

العربية

Yabancı Dil

Arapça Dini Bilgiler

DEUTSCH

Yabancı Dil

Almanca Dini Bilgiler

FRANÇAIS

Yabancı Dil

Fransızca Dini Bilgiler

ESPAÑOL

Yabancı Dil

İspanyolca Dini Bilgiler

РУССКИЙ

Yabancı Dil

Rusça Dini Bilgiler

PERSIAN

Yabancı Dil

Farsça Dini Bilgiler

UZBEK

Yabancı Dil

Özbekçe Dini Bilgiler

TURKOMAN

Yabancı Dil

Türkmence Dini Bilgiler

HINDUSTANI

Yabancı Dil

Urduca Dini Bilgiler

SHQIPE

Yabancı Dil

Arnavutça Dini Bilgiler

BOSANSKI

Yabancı Dil

Boşnakça Dini Bilgiler

AZERBAIJANASE

Yabancı Dil

Azerice Dini Bilgiler

БЪЛГАРСКИ

Yabancı Dil

Bulgarca Dini Bilgiler

Site Haritası