hakdin.net
20 Rebiü'l-Ahir 1436
10 Şubat 2015 Salı
14:12

GÜZEL SÖZLER

Adalet, idarecilerin süsü ve güzelliğidir

- Geçici lezzetlere, çabuk biten, tükenen dünyalıklara aldanmamalıdır.

GÜZEL SÖZLER

Adaletiyle muamele ederse, yanarız

- En iyi haslet dindar olmaktır. Bu haslet iki olursa, dindarlık ve mal sahibi olmak. Üç olursa, dindarlık, mal ve haya. Dört olursa, dindarlık, mal, haya ve güzel ahlak. Beş olursa, dindarlık, mal, haya, güzel ahlak ve cömertliktir.

GÜZEL SÖZLER

Ahiret sultanı olmaya bakmalı

Dünya sultanı değil, ahiret sultanı olmaya bakmalı.

GÜZEL SÖZLER

Ahiret yolunda lazım olan dört şey

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Ahmağa verilecek cevap

- Sefih ve cahil bir kimse konuşunca ona cevap verme. Sükut, ona cevap vermekten daha hayırlıdır. Ahmağa verilecek en güzel cevap sükuttur.

GÜZEL SÖZLER

Âlimin hatası, kaptanın hatasına benzer

- Tevbenin hakikati, geçmiş günahlara pişman olmak, gelecektekiler için istiğfar etmek ve affını istemektir.

GÜZEL SÖZLER

Allah var, gam yok

Allah ist, gam nist. (Allah var, gam yok)

GÜZEL SÖZLER

Allah’a nasıl dua ettin?

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Allahü teâlâ imana kefil değildir

- Mal iyi de değildir, kötü de değildir. Mal, mülk gönüle girerse onu şımartır. Ve onun sonu olur. Mal mülk iyi niyetle kullanılırsa faydalı olur. Niyet iyi olmazsa insanın felaketi olur.

GÜZEL SÖZLER

Allahü teâlâ kalbe bakar

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Allahü teâlâ kullarına zulmetmez

- Allahü teâlânın feyzleri, nimetleri, ihsanları, yani iyilikleri, her an, insanların iyisine, kötüsüne, herkese gelmektedir. Herkese mal, evlat, rızk, hidayet, irşad ve selamet ve daha her iyiliği fark gözetmeksizin göndermektedir. Fark, bunları kabulde, alabilmekte ve bazılarını da almamak suretiyle, insanlardadır. Âyet-i kerimede mealen buyuruldu ki:

GÜZEL SÖZLER

Allahü teâlâ seni biliyor mu?

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:

GÜZEL SÖZLER

Allahü teâlâ sizden ganidir

- Peygamberlerden başka herkes günah işler. Allahü teâlâ sevdiği kullarının günahlarının cezasını ahirete bırakmaz. Çünkü günah suçtur. Karşılığı cezadır. Dünyada üç sıkıntı verir:

GÜZEL SÖZLER

Almak ahirette

Allahü teâlâ bir kuluna iki şey vermişse her şeyi vermiştir:

GÜZEL SÖZLER

Asıl marifet çok sevap kazanmaktır

* Kalb dünya arzularından birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe, ahireti nasıl sevebilir?

GÜZEL SÖZLER

Asi kullara Allahü teâlânın müjdesi

Bilerek pek küfre düşülmez fakat bilmeyerek küfre düşülebilir.

GÜZEL SÖZLER

Aşkla akıl, bir arada bulunmaz

Allahü teâlâya hüsnü zan etmek lazım. Büyüklerden birisi buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Aşksız din olmaz

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Ateşi bilen, mum gibi olur

Kim ölüme hazırlanırsa, huyu güzel olur. İnsan, yalnız ateşte yanmayı düşünse aklı gider, mum gibi olur

GÜZEL SÖZLER

Ateşte sonsuz yanmak ne demek?

İmanı olmayan kimsenin Cehennem ateşinde sonsuz yanacağını Peygamber efendimiz haber verdi

GÜZEL SÖZLER

Aynı inançta olmanın önemi

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Ayrılık olmayan gün

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Ben Ona aşık oldum

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Bir insan için en kötü beş şey

- Haram yiyenlerin, bütün azaları istese de istemese de, günah işler. Helal yiyenlerin azaları ise, ibadet eder.

GÜZEL SÖZLER

Bir söze sabredemeyen, çok söz işitir

- Güzel sözler, petekten damla damla sızan bala benzer. Bunlar, insanın ruhuna tat verir.

GÜZEL SÖZLER

Birbirimizi sevmek

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:

GÜZEL SÖZLER

Bize kalana bakın siz

- Tasavvuf, son nefeste imanla gidebilmek yani Allah diyebilmek ilmidir. * Sabrın alameti, şikayeti terk, sıkıntıları ve musibeti gizlemektir .

GÜZEL SÖZLER

Bizi de beraberinde götürür

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Boş gelirsin, boş gidersin

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Bu davet herkese

- Allahü teâlâ kullarını Cennetine davet ediyor. İslamiyet, Cennet davetiyesinin adıdır. Bu davet herkese var. Müslüman, bu davete icabet edene, kâfir de red edene denir.

GÜZEL SÖZLER

Bu dereceye nasıl kavuştun

Büyük zatların büyük olmalarına bazı şeyler sebep olmuştur. Dostlarının ısrarları karşısında dikkat ettikleri, prensip edindikleri hususlardan birkaçını bildirmişlerdir. Bunlardan bazılarını, kıymetli eserlerden alarak yazıyoruz:

GÜZEL SÖZLER

Bu soruların cevabını hazırla

İmam-ı Ebu Yusuf hazretlerinin, Halife Harun Reşid’e tavsiyesi özetle şöyledir:

GÜZEL SÖZLER

Buna rağmen yiyene geçmiş olsun

- İstikametin başlangıcı gayret ve azim, ortası hidayet, sonu Cennettir.

GÜZEL SÖZLER

Bunlarla dünya ve ahiretini süsle

İmam-ı a’zam hazretlerinin bir talebesine yaptığı vasiyetlerden bazıları şöyledir:

GÜZEL SÖZLER

Bunu niçin yaptın?

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Cahilin bedeni seyyar bir kabirdir

- Üç şeyden çok sakının: Nefsin arzu ve isteklerine uymaktan, kötü arkadaştan ve bir de kendini beğenmekten.

GÜZEL SÖZLER

Cehennemin en pis kokan yeri

- Kendini olduğundan fazla gösteren kimse, kendi durumunu inkâr etmiş olur.

GÜZEL SÖZLER

Cennete ancak Müslüman girer

- Kâfirler zulüm ile öldürülse de Cennete gitmez. Cennete girme şartı Müslüman olmaktır.

GÜZEL SÖZLER

Cevap uzun olduğunda doğru gizli kalır

- Bütün afetlerin başı, doyuncaya kadar yemektir.

GÜZEL SÖZLER

Cimrinin en çok sevdiği kimdir

- Cimrinin en çok sevdiği mirasçılarıdır. Ne kendi yer, ne başkalarına yedirir. İllâ mirasçılarına saklar.

GÜZEL SÖZLER

Çatal kazık yere batmaz

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Çatal kazık yere batmaz

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Doğru tektir

- Her yerde doğru birdir.

GÜZEL SÖZLER

Doğruyu bulmak için

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Doğruyu öğrenmek

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Dua üç şekilde kabul olur

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Dünya sevgisi ve ölüm

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Dünya ve ahiret saadetinin anahtarı

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:

GÜZEL SÖZLER

Dünyadakiler birbirini yiyor

Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için, dünyadakiler birbirini yiyor.

GÜZEL SÖZLER

Dünyanın kahrına bu teselli ile sabreder

* Tevekkülü azalanın imanı zayıflamış demektir.

GÜZEL SÖZLER

Dünyanın kokusu olsaydı

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Düşmanı tanımayan dostu bulamaz

- Düşmanını tanımayan dostunu bulamaz. Nefsini tanımayan Allah’ı tanıyamaz, nefsini tanıyan Allah’ı tanır. Nefsten kurtulmadıkça, insan kendini emniyette hissedemez. En büyük mücadele nefsle olmalıdır. Bu iş bir tarikat yolu değil, Allah’ın dinine sarılmak yoludur.

GÜZEL SÖZLER

Ebedi yani sonsuz ne demek

- Dünyadaki bir nefeslik vakit, ahiretteki bin yıldan kıymetlidir. Çünkü, ahirette ibadet yoktur, tevbe yoktur, nefsle mücadele yoktur, haramdan kaçma mücadelesi, küfre düşme endişesi yoktur, İslam’a hizmet imkanı yoktur. İşte Cehennemde kalanlar için bir nefeslik dünya zamanı, sonsuzdan daha hayırlıdır. Çünkü, tekrar dünyaya sadece bir nefeslik yollansalar, yapacakları iş, Kelime-i şehadet getirip, Amentü’yü okuyarak iman etmek olur. Ancak bu imkan verilmez.

GÜZEL SÖZLER

Edeb haddini bilmektir

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Eden kendine eder

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Eğer cahiller susup konuşmasalardı

- İbadetin tadını alan kimse ibadetten usanmaz. Usanan kimse, Allahü teâlâyı az tanıdığı için usanır.

GÜZEL SÖZLER

Elden çıkmadıkça faydasızdır

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Emri maruf için üç ana şart

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

En âlâsından daha âlâdır

Allahü teâlâ bir kuluna iyilik yapmak isterse onu bu büyüklerle tanıştırır ki, bu devlet-i uzmadır

GÜZEL SÖZLER

En garip olduğun gün

- İnsanların sıkıntılarına katlanmak, Allahü teâlânın beğendiği, Resulullahın sevdiği ve evliyanın özendiği bir ahlaktır.

GÜZEL SÖZLER

En hayırlı iş nedir

- Dünyada iken, Allahü teâlânın dinine razı olduğu şekilde doğru hizmet edenler, Allahü teâlânın kullarının müşküllerini halledenler, mahşerde, tahtlar üzerinde, kürsülerde, gölgelerde oturacaklar. Allahü teâlâ onlarla konuşacak. Onlar için ne hesap var ne azap var.

GÜZEL SÖZLER

En kıymetli ve en kötü iki şey

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:

GÜZEL SÖZLER

En yüce ilim haddini bilmektir

- Beynin sağlam olması lazım. Diğer uzuvlardaki ufak tefek rahatsızlıklar bir şekilde halledilir. Ama beyin rahatsız olursa, bütün vücut felç olur. Lider, beyin gibidir. Ehl-i sünnet itikadı beyin gibidir, doğru kılınan beş vakit namaz beyin gibidir.

GÜZEL SÖZLER

En zor iş

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Eşi bulunmayan tek ilaç

Bir Müslümana ne kadar çok bela geliyorsa, ne kadar çok sıkıntı geliyorsa, bu demektir ki, ahirette ona dokunulmayacak, ona hesap sorulmayacak. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki: (Ümmetimin cezası dünyada verilir.)

GÜZEL SÖZLER

Evladınıza merhamet edin

Evladınıza namazın önemini anlatın ve mutlaka namaz kıldırın.

GÜZEL SÖZLER

Evliya cahillerden gizlenmiştir

Firaset iki türlüdür

GÜZEL SÖZLER

Evliya zatları seven kurtulur

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Feyz gelmesinin alameti

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Feyzlere kavuşma şartları

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Fıkıh bilmeden imandan bahsedilmez

Fıkıh bilmeden imandan bahsedilmez.

GÜZEL SÖZLER

Gerçek şükür nasıl olur

- Kalbine vesvese gelen ilerde büyük makamlara layık kişidir.

GÜZEL SÖZLER

Gıybetten sakınmalı

Gıybetten sakınmalı

GÜZEL SÖZLER

Gideceğiniz nehri iyi seçin

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Göz bakınca, kalb inanınca görür

- Dünya için çalışana rahat yoktur. Rahat etmek için ölüme hazırlanmak lazım. Ölümü düşünen rahat eder. Dünya için çalışan yorulur. Ahiret için 24 saat çalışan yorulmaz. Çünkü onun hedefi var. Allah rızası için çalışır.

GÜZEL SÖZLER

Göz ve akıl

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Gusül abdestine çok dikkat etmeli

- Dünyada en büyük zalim Allahü teâlâya teşekkür etmeyendir. Şu dört maddeyi yapan teşekkür etmiş olur: 1- Onu Allah olarak tanımak. (İman etmek). 2- Ehl-i sünnet itikadında olmak. 3- Güzel ahlak sahibi olmak. 4- Onun dinini bozmadan Onun kullarına ulaştırmak. [İmam-ı Rabbani hazretleri gibi büyüklerin kitaplarını yaymak, en güzel hizmet bu.]

GÜZEL SÖZLER

Gül kokulu çamur

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Günahlar küfrün habercisidir

- Kalbin Allahü teâlâdan başkasına meyletmesi, Allahü teâlânın azabını çabuklaştırır.

GÜZEL SÖZLER

Günahtan kaçmak önce gelir

- Nefse, günahlardan kaçmak, ibadet yapmaktan daha güç gelir. Onun için günahtan kaçmak daha sevaptır.

GÜZEL SÖZLER

Günde 60 kere Allah’a isyan olur mu?

- Bir namazda 12 tane farz var. Bir günde 60 farz eder. Bir müslüman, beş vakit namazını kılmazsa, günde tam 60 kere Allahü teâlâya karşı gelmiş oluyor. Bu insan nasıl kurtulacak?

GÜZEL SÖZLER

GÜZEL SÖZLER Cennet davetiyesinin imzası * Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Besmele ile yenen lokmalar vücuda şifadır, besmelesiz yenen lokmalar ise vücutta maraz yapar. Lokmaları, Besmele söyleyere

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Haberci gelmedi mi?

* İnsan öleceği zamanı bilseydi, aklı başından giderdi. İyi ki ölüm vakti gizlendi. Eğer gaflet olmasaydı, hiç kimse bir işine bakmazdı. Gaflet ve uzun emel, kötü olduğu kadar aynı zamanda iki büyük nimettir. Eğer bu ikisi olmasaydı, müslüman sokakta yürüyemez hâle gelirdi.

GÜZEL SÖZLER

Hakikat olmazsa görüntü de olmaz

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Haset edilmeyen tek nimet

- Cehennemlik görmek isteyen, kendi oturduğu halde, başkasını ayakta tutan kimseye baksın!

GÜZEL SÖZLER

Hayalin ideali olmaz

- Aynaya baktığınız zaman kendinizi görürsünüz.

GÜZEL SÖZLER

Hedef önde olur

- İyilerle beraber olmak çok önemli.

GÜZEL SÖZLER

Hem kalbi hem bedeni korumak

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Her günü son günün bil

GÜZEL SÖZLER

Her kap içindekini sızdırır

İnanmak, kolay bir olay değildir.

GÜZEL SÖZLER

Her kötülüğün ilacı

- Namazları geciktirmeden kılmalı. Doğru kılınan namaz, her kötülüğün ilacıdır.

GÜZEL SÖZLER

Herkes imtihandadır

GÜZEL SÖZLER

Herkes kendi sermayesini kullanır

Ticaret, kaidesinde güzeldir.

GÜZEL SÖZLER

Herkese akıllı denmez

- Hep kendinizi kusurlu, hatalı kabul edin. Mertlik suçu kendinde bilmektir. Peygamber efendimiz vaad ediyor: "Haklı olduğu halde, haksızım, ben hatalıyım diyene Cenneti vaad ediyorum, söz veriyorum" buyuruyor.

GÜZEL SÖZLER

Herşey söz dinleyene verilir

- Tasavvufta yaptığı hizmetleri kendinden bilene hain denir.

GÜZEL SÖZLER

Hiç kimse son nefesten emin olmasın

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Hoş geldin

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

İki ilaç ve iki felaket

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

İki kalbin yok ki

- İki kalbin yok ki, biri ile Allahü teâlâya, diğeri ile Allahü teâlâdan başkalarına yönelesin.

GÜZEL SÖZLER

İki şey ararsınız ama bulamazsınız

- Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzurun kıymetini huzursuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayatın kıymetini ölüler bilir.

GÜZEL SÖZLER

İki şey varsa korkmayın

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:

GÜZEL SÖZLER

İkisi emanet, birisi onun

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:

GÜZEL SÖZLER

İlacın suçu ne?

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

İlim yükseltir, cehalet alçaltır

- İlim yükseltir, cehalet alçaltır.

GÜZEL SÖZLER

İman edin ne demek

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:

GÜZEL SÖZLER

İmanı korumak için

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

İmanı korumanın şartı

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

İmanı tehlikeye sokan günah

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:

GÜZEL SÖZLER

İmanın kuvvetli olmasının alameti

* Allahü teâlâya ârif isen, senden razı ise, seni kabul etmişse, sussan da hoş, konuşsan da hoş. Ama ârif değilsen, sussan da boş, konuşsan da boş.

GÜZEL SÖZLER

İmanla ölmek marifettir

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

İmanlı olmanın şükrü nedir

* Cehennemden kurtulmak evvela imanla mümkündür.

GÜZEL SÖZLER

İnsanı en son terk eden huy

İnsanı en son terk eden kötü huy emretme, şef olma arzusudur.

GÜZEL SÖZLER

İnsanı hayvandan ayıran edeptir

Mümin güneş gibidir. Sararıp, solarak batar ama doğduğunda (ahirette) göz kamaştırır.

GÜZEL SÖZLER

İnsanlar neden ölmek istemezler

* Ölüme hazırlanan, yakın bilen, seven kimsenin bir tek alameti vardır. Güler yüz ve tatlı dil. Ölümü seven kimsenin yüzü güler. Müslüman bu dünyada gurbettedir. Müminin vatanı ahirettir. İnsan dünyada bile uzun yıllar ayrı kaldığı memleketine geldiğinde sevinir. Onun için mümin, asıl vatanına kavuşacağı için ölümüne sevinir.

GÜZEL SÖZLER

İnsanlar uykudadır

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

İnsanların en kötüsü

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

İnsanların kalbini yapmaya çalışın

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

İnsanoğlunun şerefi ilimledir

Ahirette, her incinin bir sedefi vardır

GÜZEL SÖZLER

İster isyan et, ister şükret!

* Ölmek felaket değil, öldükten sonra başına gelecekleri bilmemek, tedbirini almamak felakettir.

GÜZEL SÖZLER

İstifadenin şartları

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

İstiğfarın önemi

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

İş yaptırmanın yolu

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

İşin aslı muhabbettir

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

İşin delisi olmadıkça velisi olunmaz

* Sahip olduğunuz nimetlerin kıymetini bilin, şükredin. Şükrederseniz nimetler daha da artar. Şükretmezseniz elinizden alınır. Elinizden alınınca öyle kalmazsınız. O andan itibaren sizde azab-ı ilahi başlar.

GÜZEL SÖZLER

İyi kimselerin son sözleri

* İbni Münkedir hazretleri ölüm döşeğinde ağlıyordu. Sebebini sordular. “Kasten büyük bir günah işlemedim. Önem vermediğim küçük bir günah, Allah’ın gazabına sebep olduysa diye korktuğum için ağlıyorum” dedi.

GÜZEL SÖZLER

İyi yatarsa, kötüler hâkim olur

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

İyiliği sayarak değil saçarak yapın

* Her sıkıntının, her başarısızlığın, her derdin ilacı namaz ve istiğfardır. Allahü teâlâ günah işleyen bir kulunu muvaffak etmez.

GÜZEL SÖZLER

Kâbusnâme [Çok kıymetli nasihatler]

Kâbusnâme, 1082 yılında Kûhistan sultanı İskender bin Kâbus’un, oğlu Gilan Şah’a nasihatleridir.

GÜZEL SÖZLER

Kaç tane bayram

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:

GÜZEL SÖZLER

Kadere inanan kederden kurtulur

Mümin, başına hayır ve şer geldiğinde ben bunu bekliyordum diyendir.

GÜZEL SÖZLER

Kalb katılaştığı zaman

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Kalbdeki gözün önemi

Bu göz çok iyidir; ama çok da yanıltıcıdır.

GÜZEL SÖZLER

Kalbin hasta olduğuna alamet

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Kalbin hasta olmaması için

* Nefsin bütün istekleri beden içindir, onun ihtiyaçları içindir. Aklın da böyle. Ancak, dünyadaki her şey insan için yaratıldığından bu isteklerin, ihtiyaçların ardı arkası gelmez, yani sonu yoktur. Akıl ve nefs, bu isteklerini kalbe bildirirler. Kalb de bunlardan gelene göre hareket eder.

GÜZEL SÖZLER

Kalbin özelliği

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Kalbinde dünya derdi varsa

* Eğer bir kişinin kalbinde ahiret derdi varsa, hiçbir dert onun için dert olmaz. Ama kalbinde dünya derdi varsa her türlü sıkıntı onun için derttir.

GÜZEL SÖZLER

Kalbinde hangi sevgi varsa onunla gider

* Bugün çürük olan, yarın da çürük olur.

GÜZEL SÖZLER

Kalbler ve birleşik kaplar

U şeklinde bir tüpe su konursa, su gider gelir ve iki taraf da eşitlenir.

GÜZEL SÖZLER

Kalıcı şeye gönül vermek

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Kendi eliyle ateşini götürmemeli

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:

GÜZEL SÖZLER

Kendi görüşünü benimsemek

En çok korktuğumuz, ürktüğümüz insan, bunu ancak ben yapabilirim diyendir, kendi görüşünü beğenendir. Bu insanı şirke kadar götürebilir.

GÜZEL SÖZLER

Kendine böyle bir arkadaş bul

Elektrik, ampulde parlayarak belli olur.

GÜZEL SÖZLER

Kendine hizmetçi istemek

Kendi için bir hizmetçi istemediği müddetçe kul, kuldur

GÜZEL SÖZLER

Kendini beğenen kurtulamaz

* Nefsini aradan çekin. Kimseyi tenkit etmeyin, kendinizi beğenmeyin, kendinizden iğrenin, kendinden tiksinmeyen kurtulamaz. Yapmadığınızı söylemeyin. Bir gün öleceğiz ve yaptıklarımızın hesabını vereceğiz.

GÜZEL SÖZLER

Kibir her iyiliğe engeldir

Kibirden sakının. Topraktan yaratılıp, yine toprağa dönecek olan bir varlığın kibirlenmesi, bugün var, yarın yok olan bir varlığın kendini beğenmesi ne kadar anlamsızdır.

GÜZEL SÖZLER

Kim bu felaketten kurtulduysa

İnsan, her kuvvetini, her azasını, ne için yaratıldı ise, o yolda kullanmalıdır.

GÜZEL SÖZLER

Kimin için yaptınsa git ondan al

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Kişi sevdiği ile beraberdir

* Allahü teâlâ, evliyamı gök kubbem altında gizlerim, buyuruyor. Burada gök kubbeden maksat, sıfat-ı beşerdir. Yani Allahü teâlâ evliyasını insan sıfatları ile gizler.

GÜZEL SÖZLER

Kötülüklerin ve günahların başı

Dünya sevgisi, bütün kötülüklerin başıdır. Günahların başı ise, küfürdür, imansızlıktır

GÜZEL SÖZLER

Kul hakkı Cennete girmeye manidir

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:

GÜZEL SÖZLER

Kurtulmanın tek çaresi var

* En iyi insan kendini en kötü bilendir. En kötü insan, yanına yaklaşılmayandır.

GÜZEL SÖZLER

Liderlik vermek sanatıdır

aşarının sırrı emre itaattir. Kibirli olmayın, tevbekâr olun, emre itaat edin.

GÜZEL SÖZLER

Malı zarardan korumanın ilacı

* Hiddet ve kin gözleri kör eder, gerçekleri görmez olur. * Âlim, ölse de yaşar, cahil ise yaşarken de ölüdür.

GÜZEL SÖZLER

Merhametten maraz doğar

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Muhatabınız kalb olsun

* Kıskançlık ateştir, insanı yakar.

GÜZEL SÖZLER

Mutlak kavuşturucu yol

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Mümin çok iyi bir tüccar olmalı

* Müslümanlar bir vücut gibidir.

GÜZEL SÖZLER

Mümin herkese acır

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Mümin, mümin için rahmettir

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Mümin, mümini gördüğü zaman

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Müminin tek gayesi vardır

* Bir müminin tek gayesi vardır; son nefeste imanla ölmek. Bu gaileden başka gaile edineni Allahü teâlâ hiçbir zaman gaileden kurtarmaz. Yağmur gibi üzerine yağar.

GÜZEL SÖZLER

Müslüman nasıl olur

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Müslüman yol levhası gibi olmalı

* Müslüman yol levhası gibidir. Sizi arzu ettiğiniz yere götürür. Yol levhası olmak çok kıymetlidir. Çünkü Cehenneme götüren yol levhaları da çok var. Levhanın maddi değeri yoktur. Ama gösterdiği istikamet çok mühimdir.

GÜZEL SÖZLER

Müslüman, hasreti çekilen insandır

* Müslüman demek, hasreti çekilen insan demektir. Bir kimsenin hasreti çekilmiyorsa, son nefeste imanı tehlikededir.

GÜZEL SÖZLER

Müslümanda vesvese olur

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Müşrikler de göze tâbi olmuşlardı

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Nakleden aziz olur

* Şu iki kişinin çıkardığı fitneyi, şeytan bile çıkaramaz: Dünyaya düşkün âlim ve ilimsiz sofu.

GÜZEL SÖZLER

Namaz her şeyin başıdır

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Nasihat tutmayanı musibet tutar

- Her kabdan, içinde olan, dışarı sızar!

GÜZEL SÖZLER

Nefsin kadar zararlı olamaz

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki;

GÜZEL SÖZLER

Nefsini bilen Rabbini bilir

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Nimetler ne zaman artar ?

* Müslümanlık nimetlerinin ortadan kalkmasına sebep bunların kıymetinin bilinmemesidir.

GÜZEL SÖZLER

Niyet altın gibidir

* İhlas, ben Rabbimden isterim, ben Rabbime güvenirim, herşeyi Rabbim için yaparım demektir.

GÜZEL SÖZLER

Niyet değişirse başa döneriz

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Niyet değişirse başa döneriz

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Niyet ve insanın freni

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Onlar sizin dostunuz olamaz

Hakiki imana kavuşmak için, farzları edeple yapmak, helal yemek, haramdan sakınmak ve bunlara ölünceye kadar devam etmek gerekir.

GÜZEL SÖZLER

Ormana düşen ateşten farksızdır

Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri buyuruyor ki:

GÜZEL SÖZLER

Oyuncağı, evcilik oyunlarını bırak

* Allahü teâlâyı bulan, azabından kurtulur. Arzu eden, Mevla’yı bulur.

GÜZEL SÖZLER

Öfkede ölü gibi ol

* Cömertlikte akarsu gibi ol. Şefkatte güneş gibi ol. Kusur örtmekte gece gibi ol. Öfkede ölü gibi ol. Tevazuda toprak gibi ol. Müsamahada deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.

GÜZEL SÖZLER

Öğrenip öğretmek

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Öğrenmek ve kalbe nakşetmek

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Öğrenmenin acısını tatmayan

* Nefsine uyan haram işler, haram işleyen alışır, alışınca zevk alır, ehemmiyet vermez olur. Harama ehemmiyet vermeyince kâfir olur. Ehemmiyet vermemek, zerre kadar da olsa üzülmemek demektir.

GÜZEL SÖZLER

Ölenler hep ihtiyar mı?

Dün öldü, bugün can çekişiyor, yarın var mı? Genç olan ölmez mi, ölenler hep ihtiyar mı?

GÜZEL SÖZLER

Ölmeden önce ölün

* Resulullah efendimiz, Ölmeden önce ölün buyuruyor. Ölmeden önce ölmek ne demektir? Dünyada inanılan şeyler öldükten sonra görülecek. İnsan ölüp hakikatleri görünce nasıl olacak ise, neleri yapmış olmayı isteyecek ise şimdiden onları yapması ölmeden evvel ölmek demektir.

GÜZEL SÖZLER

Ölümü özüne sevdir

* Ölümü özüne sevdir. Nasıl olsa gelecek. Bir şey muhakkak olacaksa, onu olmuş bilmeli, ona göre tedbir almalı.

GÜZEL SÖZLER

Önemli olan ihlastır

* Önemli olan süper kabiliyet, süper zeka değildir, süper ihlastır.

GÜZEL SÖZLER

Önemli olan sondur

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Öyle hayat sür ki...

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Peşinden gece gelmeyecek gün

* Kimseye faydası olmayan, kimseden faydalanamaz.

GÜZEL SÖZLER

Peygamber efendimizin ahlâkı

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Rehbersiz olmaz

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Ruhun gıdası nedir?

Kendinize değil büyüklere tâbi olunuz, iş ve ahlakınızı düzeltiniz.

GÜZEL SÖZLER

Sabır insana mahsustur

* Sabır insana mahsustur. Hayvanlarda sabır yoktur. Meleklerin ise sabra ihtiyacı yoktur.

GÜZEL SÖZLER

Sadece bu ümmete mahsus beş özellik

Ramazan-ı şerif on iki ayın en kıymetlisidir.

GÜZEL SÖZLER

Salih müslüman olmak için

* Paranın gittiği yerden, geldiği yer belli olur. Helal kazananın parası, helal yere gider. Haram kazananın parası harama gider. Bunlar birbirine gitmez.

GÜZEL SÖZLER

Satılmayan ve miras kalmayan şey

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Sen unuttun ama unutulmadın

* Hepimiz ahiret yolcusuyuz, inkârı mümkün değil.

GÜZEL SÖZLER

Sevgi itaat demektir

* Sevgi itaat demektir. İtaat olmadan sevgi olmaz. Sevginin derecesi itaatteki sürat ile ölçülür.

GÜZEL SÖZLER

Sevgide, inançta mesafe yoktur

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Sevgili kul olmak için

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Sevgili kula gelen iki sıkıntı

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Sevginin üç alameti

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Sevmiyorsan ye de yok olsun

* Eziyetlere katlanmak, kızmamak, güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak, güzel ahlaktandır.

GÜZEL SÖZLER

Sizin yüzünüzden kimse Cehenneme gitmesin

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Son nefeste Allah demek isteyen

* Son nefeste Allah demek isteyen, sözünün eri ise, hemen başlasın.

GÜZEL SÖZLER

Sormaktan maksat nedir

Büyüklerden bir zata birisi gelir

GÜZEL SÖZLER

Söz gümüşse sükut altındır

* Söz gümüşse sükut altındır.

GÜZEL SÖZLER

Suyu olmayan şehre benzer

* Ahiret olmasa, dünyada mükafatlandırılamayan iyilikler, cezası çekilmeyen fenalıklar, karşılıklarını göremeyeceklerdir. Bu ise haksızlık ve kusurdur.

GÜZEL SÖZLER

Şeref Müslüman olmaktadır

GÜZEL SÖZLER

Şeytanın vesvesesi zayıftır

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Şifa ve zehir olan feyz

Bir evliyadan istifade edilebilmesi, feyz gelebilmesi için iki şart lazımdır

GÜZEL SÖZLER

Şikayet etmeyin, sabredin

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Şimdi güzelleştin

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Şöhret afettir

Şöhret afettir. Şöhret iki türlüdür

GÜZEL SÖZLER

Şu dört şeyin azı da çoktur

GÜZEL SÖZLER

Tevazu her iyiliğin anahtarıdır

GÜZEL SÖZLER

Tevbe eden affolur

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Tevekkül yan gelip yatmak değildir

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Ucba, kibre düşürür

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Unutmayan, unutulmaz

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Utanmayan her şeyi yapar

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki

GÜZEL SÖZLER

Üç şey kalbi öldürür

Vücudun rahatı için az yiyip içmeli, ruhun rahatı için ise günah işlememeli.

GÜZEL SÖZLER

Üç şeyde yanılan iflah olmaz

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:

GÜZEL SÖZLER

Üçüncü yer yok

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:

GÜZEL SÖZLER

Yaratılış gayesine uymak gerekir

İnsanlar, Allahü teâlâya kulluk, ibadet etmek için yaratılmıştır.

GÜZEL SÖZLER

Yükseklikleri ara

Seyyid Emir Gilal hazretleri, ölüm hastalığında, talebelerine şöyle vasiyet etti

GÜZEL SÖZLER

Yüzünü kabristana çevir

Gaye ve hedef Allahü teâlânın rızasını kazanmak olmalı.

GÜZEL SÖZLER

Zulmeti temizlemenin yolu

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:

HADİS ALİMLERİ

Hadis âlimleri, çok yüksek insanlardır. Ravileri ile beraber, yüz bin hadis-i şerifi ezbere bilene hafız denir. Kur’an-ı kerimi ezberleyene hafız denmez kâri denir. Bugün, hadis-i şerifleri ezbere bilen bulunmadığı için, kâri’ yerine, yanlış olarak hafız deniliyor.

MEZHEB İMAMLARI

Cennet ile müjdelenmiş olan Ehl-i sünnet vel-cemaatin dört büyük mezhebinden biri olan Maliki mezhebinin reisidir.

İTİKAT İMAMLARI

Ehl-i sünnetin iki itikad imamından biridir. İsmi, Ali bin İsmail’dir. Künyesi, Ebu'l-Hasen'dir. 260 veya 266 (m. 879) senesinde Basra'da doğdu. 324 veya 330 (m. 941) da Bağdat'ta vefat etti. Basra kapısı ile Kerh arasındaki kabristana defnedildi. Soyu, Eshab-ı kiramdan büyük bir sahabeye dayanmakta olup, şeceresi şöyledir: Ali bin İsmail bin İshak bin Sâlim bin İsmail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Ebi Bürde bin Ebu Müsel-Eşari'dir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bazı kimseler, sabah namazının vakti, öğleye kadar diyerek, müslümanların namazlarını kazaya bırakıp haram işlemelerine sebep oluyor. Sabah namazının vakti ne zamana kadardır?

Sıkıntıdan kurtulmak için ne yapmalı?

Korku ve belalardan korunmak, kurtulmak için ne yapmalı, hangi duaları okumalı?

Sual: Günah işlememek şartı ile birini sevmekte mahzur var mıdır?

Namaz kılması haram olan vakitler nelerdir? Ne kadar zaman devam eder?

Gece yatağa yatınca okunması gereken duaları sırasıyla yazar mısınız?

İmam-ı Rabbani hazretleri, insana belanın geliş sebeplerini sual ve cevaplarla şöyle açıklıyor: Sual: Enbiya ve evliya, hep dert ve bela içinde yaşadı. Halbuki, Şura suresinde, (Size gelen belalar, kabahatlerinizin cezasıdır) buyuruldu. Bu âyete göre, dertlerin çokluğu, günahın çokluğunu gösteriyor. Enbiya ve evliya olmayanın, çok sıkıntı çekmesi gerekirken dostlarına, neden dert, bela veriyor? Düşmanları neden rahat ve nimet içinde yaşıyor?

ihlas vakfı

GÜNÜN MENKIBESİ

Abdülvâhid bin Zeyd şöyle anlatır:

GÜNÜN HADİSİ

GÜNÜN MEKTUBU

Bu mektûb, Cebbârî hâna yazılmışdır. Allahü teâlâya ibâdetin nasıl olacağı bildirilmekdedir:

YABANCI DİLLER

ENGLISH

Yabancı Dil

İngilizce Dini Bilgiler

العربية

Yabancı Dil

Arapça Dini Bilgiler

DEUTSCH

Yabancı Dil

Almanca Dini Bilgiler

FRANÇAIS

Yabancı Dil

Fransızca Dini Bilgiler

ESPAÑOL

Yabancı Dil

İspanyolca Dini Bilgiler

РУССКИЙ

Yabancı Dil

Rusça Dini Bilgiler

PERSIAN

Yabancı Dil

Farsça Dini Bilgiler

UZBEK

Yabancı Dil

Özbekçe Dini Bilgiler

TURKOMAN

Yabancı Dil

Türkmence Dini Bilgiler

HINDUSTANI

Yabancı Dil

Urduca Dini Bilgiler

SHQIPE

Yabancı Dil

Arnavutça Dini Bilgiler

BOSANSKI

Yabancı Dil

Boşnakça Dini Bilgiler

AZERBAIJANASE

Yabancı Dil

Azerice Dini Bilgiler

БЪЛГАРСКИ

Yabancı Dil

Bulgarca Dini Bilgiler

Site Haritası