hakdin.net
21 Rebiü'l-Ahir 1436
11 Şubat 2015 Çarşamba
22:41

KADERE, HAYRIN VE ŞERRİN ALLAH'TAN OLDUĞUNA İMAN

Açlıktan ölmek

Allah rızka kefil olduğuna göre, açlıktan öldü demek uygun olur mu?

KADERE, HAYRIN VE ŞERRİN ALLAH'TAN OLDUĞUNA İMAN

Allah layık olanı alçaltıp yükseltir

Aşağıdaki âyetlere Ehl-i sünnet âlimleri nasıl anlam vermişlerdir?

KADERE, HAYRIN VE ŞERRİN ALLAH'TAN OLDUĞUNA İMAN

Dilemek ve razı olmak

Allah, her şeyi dileyip yaratıyorsa, kötü olan işleri niye dileyip yaratıyor?

KADERE, HAYRIN VE ŞERRİN ALLAH'TAN OLDUĞUNA İMAN

Evlenmek ve kader

Mutlaka kaderimizde olan kişiyle mi evleniriz, bizim seçme hakkımız yok mu?

KADERE, HAYRIN VE ŞERRİN ALLAH'TAN OLDUĞUNA İMAN

Hayır da, şer de Allah’tandır

(Hayır Allah’tan ama şer Allah’tan değil. Şerri insan kendisi yaratır. Bunlar, şerrin Allah’tan olduğu inancını bir de Amentü’ye dâhil etmişler. Âyet ve hadiste böyle bir şey yok) deniyor. Lütfen bu konuyu âyet ve hadislerle açıklayın.

KADERE, HAYRIN VE ŞERRİN ALLAH'TAN OLDUĞUNA İMAN

Herkes istediği trene binebilir

Eğer kimin Cehenneme gideceğini Allah biliyorsa, niye emirler ve yasaklar bildirdi? Hayrı ve şerri Allah yaratıyorsa, şer işlerimizden niçin sorumlu oluyoruz?

KADERE, HAYRIN VE ŞERRİN ALLAH'TAN OLDUĞUNA İMAN

İntihar eden de eceliyle ölür

Ecel değişebilir mi?

KADERE, HAYRIN VE ŞERRİN ALLAH'TAN OLDUĞUNA İMAN

İrade-i cüziyye nedir?

Hayır ve şer Allah’tan olduğuna göre, irade-i cüziyyenin yeri nedir?

KADERE, HAYRIN VE ŞERRİN ALLAH'TAN OLDUĞUNA İMAN

Kader değişir mi?

Dua ile kader değişir mi? (Allah yazdıysa bozsun) deyimindeki mana nedir? Dua etmeyi dilemek de kaderden mi? Kaderin ömrü nereye kadardır? Ezeli mi, yoksa ebedi mi? Kaderin de bir kaderi var mı?

KADERE, HAYRIN VE ŞERRİN ALLAH'TAN OLDUĞUNA İMAN

Kader ve kanaat

İslamiyet bir lokma ile bir hırkaya kanaat eder deniyor. Yani dinimiz çalışmaya mani midir?

KADERE, HAYRIN VE ŞERRİN ALLAH'TAN OLDUĞUNA İMAN

Kadere iman

Kadere iman ne demektir? Kader inkâr edilebilir mi?

KADERE, HAYRIN VE ŞERRİN ALLAH'TAN OLDUĞUNA İMAN

Kaderi bilmeyenler

Sual: (Trafik kazası kader değildir. Ülkenin kaderini değiştireceğiz. Eceli gelmeden öldü) gibi şeyler söyleniyor. “İnsan, yaratılışında boyunun uzunluğu ve saçının renginde kadere hükmedemez. Fakat hür iradesiyle yaptığı işlerde kaderin rolü olmaz”, “Emr-i ilahi gelmeden intihar eden, takdir-i ilahiyi değiştirdiği için Cehennemlik olur” deniyor. Kimisi, “Kader utansın” diyerek suçu kadere yüklüyor. Kimi de, “İnsan kaderini kendi çizer” diyor. Bunlar doğru mudur?

KADERE, HAYRIN VE ŞERRİN ALLAH'TAN OLDUĞUNA İMAN

KARDELEN (Galanthus sp)

Alm. Schneeglöckchen (n), Fr. Perceneige (f), İng. Snowdrop. Familyası: Nergisgiller (Amaryllidaceae)

KADERE, HAYRIN VE ŞERRİN ALLAH'TAN OLDUĞUNA İMAN

Kaza ve kader ile ilgili çeşitli sorular

Şu Osmanlıca şiirde ne denmek isteniyor? Hep kesbindendir ki bu belaları çekersin Sa’yin deki noksanını atfı kader edersin

KADERE, HAYRIN VE ŞERRİN ALLAH'TAN OLDUĞUNA İMAN

Kimse kimsenin rızkını yiyemez

Ecel-rızk münasebeti nasıldır?

KADERE, HAYRIN VE ŞERRİN ALLAH'TAN OLDUĞUNA İMAN

KRUVAZÖR

Alm. Kreuzer (m), Fr. Croiseur, İng. Cruiser. Muhriple uçak gemisi arası bir çeşit büyük harb gemisi

KADERE, HAYRIN VE ŞERRİN ALLAH'TAN OLDUĞUNA İMAN

Levh-i mahfuz ve ümm-i kitap

Levh-i mahfuz ile ümm-i kitab ayrı mıdır? Bunlar mahlûk mudur?

KADERE, HAYRIN VE ŞERRİN ALLAH'TAN OLDUĞUNA İMAN

Nasip meselesi

(Müslüman olmak, doğru yolu bulmak, nasip meselesidir) deniyor. Nasibi yaratan Allah olduğuna göre, ötekileri niye nasipsiz yaratıyor? Nasipsiz yaratmak adalete uygun mu?

HADİS ALİMLERİ

Meşhur hadis ve fıkıh âlimi. İsmi Ahmed bin Hüseyin, künyesi Ebu Bekir'dir. Nişabur'un Beyhek kasabasından olduğu için Beyheki diye meşhur olmuştur. Beyhek kasabasına bağlı Hüsrevcird köyünde 994 (H. 384) senesinde doğdu, 1066 (H. 458)da Nişabur'da vefat etti.

MEZHEB İMAMLARI

Cennet ile müjdelenmiş olan Ehl-i sünnet vel-cemaatin dört büyük mezhebinden biri olan Hanbeli mezhebinin reisidir.

İTİKAT İMAMLARI

Ehl-i sünnetin iki itikad imamından biridir. İsmi, Ali bin İsmail’dir. Künyesi, Ebu'l-Hasen'dir. 260 veya 266 (m. 879) senesinde Basra'da doğdu. 324 veya 330 (m. 941) da Bağdat'ta vefat etti. Basra kapısı ile Kerh arasındaki kabristana defnedildi. Soyu, Eshab-ı kiramdan büyük bir sahabeye dayanmakta olup, şeceresi şöyledir: Ali bin İsmail bin İshak bin Sâlim bin İsmail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Ebi Bürde bin Ebu Müsel-Eşari'dir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bazı kimseler, sabah namazının vakti, öğleye kadar diyerek, müslümanların namazlarını kazaya bırakıp haram işlemelerine sebep oluyor. Sabah namazının vakti ne zamana kadardır?

Sıkıntıdan kurtulmak için ne yapmalı?

Korku ve belalardan korunmak, kurtulmak için ne yapmalı, hangi duaları okumalı?

Sual: Günah işlememek şartı ile birini sevmekte mahzur var mıdır?

Namaz kılması haram olan vakitler nelerdir? Ne kadar zaman devam eder?

Gece yatağa yatınca okunması gereken duaları sırasıyla yazar mısınız?

İmam-ı Rabbani hazretleri, insana belanın geliş sebeplerini sual ve cevaplarla şöyle açıklıyor: Sual: Enbiya ve evliya, hep dert ve bela içinde yaşadı. Halbuki, Şura suresinde, (Size gelen belalar, kabahatlerinizin cezasıdır) buyuruldu. Bu âyete göre, dertlerin çokluğu, günahın çokluğunu gösteriyor. Enbiya ve evliya olmayanın, çok sıkıntı çekmesi gerekirken dostlarına, neden dert, bela veriyor? Düşmanları neden rahat ve nimet içinde yaşıyor?

ihlas vakfı

GÜNÜN MENKIBESİ

Abdülkadir Cezâyirî, komutanlarından Muhammed Hasnâvî’ye yazdığı bir mektupta şöyle demektedir:

GÜNÜN MEKTUBU

Bu mektûb, molla Muhammed Emîne yazılmışdır. Dünyânın birkaç günlük hayâtına aldanmamağı ve bu kısa zemânda, çok zikr ederek, kalb hastalığını gidermeğe çalışmak lâzım olduğu bildirilmekdedir:

YABANCI DİLLER

ENGLISH

Yabancı Dil

İngilizce Dini Bilgiler

العربية

Yabancı Dil

Arapça Dini Bilgiler

DEUTSCH

Yabancı Dil

Almanca Dini Bilgiler

FRANÇAIS

Yabancı Dil

Fransızca Dini Bilgiler

ESPAÑOL

Yabancı Dil

İspanyolca Dini Bilgiler

РУССКИЙ

Yabancı Dil

Rusça Dini Bilgiler

PERSIAN

Yabancı Dil

Farsça Dini Bilgiler

UZBEK

Yabancı Dil

Özbekçe Dini Bilgiler

TURKOMAN

Yabancı Dil

Türkmence Dini Bilgiler

HINDUSTANI

Yabancı Dil

Urduca Dini Bilgiler

SHQIPE

Yabancı Dil

Arnavutça Dini Bilgiler

BOSANSKI

Yabancı Dil

Boşnakça Dini Bilgiler

AZERBAIJANASE

Yabancı Dil

Azerice Dini Bilgiler

БЪЛГАРСКИ

Yabancı Dil

Bulgarca Dini Bilgiler

Site Haritası