hakdin.net
21 Rebiü'l-Ahir 1436
11 Şubat 2015 Çarşamba
23:38

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Alacakların zekatı

Sual: Çok alacağım var ama ne zaman ödeyecekleri belli değil. Zekâtını şimdi vermem şart mı?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Bize borçlu fakire zekat

Sual: Bir fakirde alacağım var. Zekatımı ona saysam caiz olur mu?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

En üstün sadaka

Sual: En üstün sadaka nedir?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Esnaf ve tüccarın zekatı

Sual: Bizim tezgahımız, ham maddemiz ve işlenmiş eşyamız var. Demirbaş eşyalar var. Bunların hepsinin zekatı verilir mi?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Evi olmayan da zekat verir

Sual: Bir takvim yaprağında aynen şöyle diyor:

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Fakire nisap miktarından fazla zekat vermek

Sual: Zekat olarak vereceğim miktar, borcu olmayan bir fakire nisap miktarından fazla olabilir mi?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Fakire nisap miktarından fazla zekat vermek

Sual: Zekat olarak vereceğim miktar, borcu olmayan bir fakire nisap miktarından fazla olabilir mi?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Gümüşün zekâtı

Tepsi, şekerlik ve ibrik gibi gümüş eşyalarının toplamı, 1 kg tutan bir kimse, bunların zekâtını nasıl verir?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Hangi maldan zekat verilir?

Zekatın hangi maldan verileceğini birçok müslüman bilmemektedir.

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Haramdan sadaka verilir mi?

Sual: Haramdan sadaka verilse ne olur?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

İsraf da, cimrilik de etmemeli

Malı hayra harcamak nasıl olur? Bazen içimden gelmiyor, bazen nasip olmuyor. Bir de çoğu har vurup harman savuruyor, sonra da yardım istiyor, çok kızıyorum bunlara. Ne yapmalıyım?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Kağıt para ile zekat

Sual: Bazı kimseler, para paradır, kağıt parayla niye zekat verilmez ki diyorlar. Dinimizin bu husustaki hükmü nedir?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Kameri aylara göre zekat

Sual: Miladi aylara göre zekat verilmez mi?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Karı kocanın zekatı ayrıdır

Sual: Bey ve hanımın hesapları ayrı mıdır?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Kimseden bir şey isteme

Birisinden bir şey istemek caiz midir?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Kurumlara zekat vermek

Sual: Bazı kimseler, Kur'an-ı kerimdeki Fi-sebilillah kelimesine, Allah yolunda olan her kurum ve kuruluş dahil diyerek, dernekten partiye kadar her kuruluşa zekat verileceğini söylüyorlar. Dinimizin bu husustaki hükmü nedir?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Mallarınızı zekat ile koruyun

(Zekat vermeyen, temiz malını kirletmiş olur.) [Taberani]

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Memura zekat

Sual: Memur; fitre, zekat alabilir mi?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Müminler bir vücut gibidir

Bosna’ya yardım için para toplanıyor. Yardımların yerine ulaşıp ulaşmayacağını bilmiyoruz. Yardımlar yerine ulaşmazsa, yardım edenler mesul olur mu?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Öğrenciye zekat

Sual: Tam İlmihal’de, nisaba malik olsalar bile, ilim öğrenen ve öğretenlere zekat vermek efdaldir diyor. Yani bugünkü profesörlere ve üniversite öğrencilerine zengin de olsalar zekat verilir mi denmek isteniyor

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Sadaka vermenin önemi

Sual: Sadakanın önemi nedir?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Sadaka-i fıtr [Fitre]

Fitrenin önemi nedir? Kimler verir, ölçüsü nedir?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Sadakayı gizli mi vermeli?

Fakirin onurunu kırmamak için sadakayı gizli mi vermek gerekir, yoksa başkaları da yardımda bulunsun diye bir teşvik için açıktan verilmesi mi daha iyi olur?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Sadakayla ilgili çeşitli sual cevaplar

Sual: Borcu olan bir kimsenin sadaka vermesi caiz olur mu?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Şafiilerin Hanefi mezhebini taklit etmesi

Yeni evlendim. Hanımım Şafii mezhebinde. Zekatını Hanefi’yi taklit ederek verebilir mi?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Uşur

Sual: Uşur nedir?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Verilmemiş zekatların devri

Sual: Verilmemiş zekatların devri nasıl yapılır?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Zekat borcu varken

Zekat borcu varken sadaka vermek, Ramazandan oruç borcu varken nafile oruç tutmak ve diğer farz borcu varken nafilesini yapmak caiz midir?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Zekat kime verilir?

Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem, Muaz bin Cebel hazretlerini Yemen’e gönderirken, zekatın, uşrun, kimlerden alınıp kimlere verileceğini bildirirken, (Müslüman zenginlerinden al, fakirlerine ver) buyurdu. (Buhari)

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Zekat ne zaman verilir?

Sual: Zekat ne zaman verilir?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Zekat nisabı nedir?

Sual: Zekat nisabı nedir, nasıl hesaplanır?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Zekat ve hile

Zekat vermemek için hile-i bâtıla yapmak zulüm olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Zenginlerin zekatı fakirlere kâfi gelmeseydi, Allahü teâlâ onlara ayrıca nafaka verirdi. Aç kalan fakir varsa, zenginlerin zulmü yüzündendir.) [El-Askeri]

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Zekat verilecek kimseyi araştırmak

Fakir olduğunu sandığımız birisine zekat verilir mi?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Zekat veya sadaka istemek

Bir günlük yiyeceği olanın, zekat veya sadaka istemesi haramdır. Fakat istemeden verilen sadakayı, zekatı alması caizdir. Muhtaç olmayan fakirin, verilen zekat veya sadakayı almaması iyi olur. Birisi zekat toplamak için vazife isteyince, Resulullah efendimiz, (Seni, insanların yıkayıp attıkları kirleri toplamaya memur etmek istemem) buyurdu. (İbni Huzeyme)

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Zekatı gizli mi vermeli?

Zekatı gizli vermek açıktan vermekten iyi midir, açıktan vermek riya olur mu?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Zekatı önceden vermek

Sual: Her yıl Şevval ayının üçünde zekât veriyorum. Bu yıl, zekât günü dolmadan Ramazanda versem mahzuru var mı? Günü gelmeden verilirse, nafile olur mu?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Zekatı zorla almak

Sual: İslamiyet’te, devletin, ticaret malı zekatını da zorla zenginlerden alacağını söyleyen Suriyeli yazarlar vardır. Devlet, zekatı zorla alabilir mi?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Zekatla ilgili çeşitli sual cevaplar

Sual: Hayat sigortası yaptırdım. Her yıl belli miktar parayı yatırıyorum. 20 yıl sonra toplu olarak ödeme yapacaklar veya toplu ödeme istemezsem aylık olarak ödeyecekler (aylık maaş gibi). Burada biriken para toplu olarak alınınca geçen 20 yılın tek tek zekatı hesaplanarak mı verilecek, yoksa 20 yıl sonra ele geçen paranın o zaman ki zekatı mı verilecek? Eşim ve çocuklar için de hayat sigortası yaptırdım. Onların durumu nasıl?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Zekatla ilgili hükümler

Sual: Zekatla ilgili diğer hak mezheplerimizin hükümleri hakkında da bilgi verir misiniz?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Zekatta vekalet ve vekil

Sual: Fakirim. Adıma zekat alması ve isterse bunu kullanması için başkasına nasıl vekalet vermeliyim?

ZEKAT, UŞUR, SADAKA

Ziynet eşyalarının zekatı

Sual: Kadınların takındığı inci, zümrüt, elmas ve pırlanta gibi ziynetlerin zekatı olur mu?

HADİS ALİMLERİ

Hadis âlimlerinin en üstünlerinden olup, Kütüb-i Sitte adıyla bilinen meşhur altı hadis kitabından ikincisinin yani Sahih-i Müslim’in müellifidir. İsmi, Müslim bin Haccâc bin Müslim el-Kuşeyri en-Nişaburi, künyesi Ebul-Hüseyin’dir. 821 (H.206) senesinde Nişabur’da doğdu. 875 (H.261) tarihinde burada vefat etti.

MEZHEB İMAMLARI

Ehl-i sünnetin reisidir. Fıkıh bilgilerini, Ehl-i sünnet itikadını topladı. Yüzlerce talebesine öğretip, kitaplara geçirilmesine sebep oldu. Müslümanlar tarafından kağıt imali bunun zamanında başladı.

İTİKAT İMAMLARI

Ehl-i sünnetin iki itikad imamından birincisidir. İsmi, Muhammed bin Muhammed Matüridi'dir. Künyesi, Ebu Mensur'dur. Doğum yeri Semerkand'ın Matürid nahiyesidir. Hicri 333 (m. 944) yılında Semerkand'da vefat etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bazı kimseler, sabah namazının vakti, öğleye kadar diyerek, müslümanların namazlarını kazaya bırakıp haram işlemelerine sebep oluyor. Sabah namazının vakti ne zamana kadardır?

Sıkıntıdan kurtulmak için ne yapmalı?

Korku ve belalardan korunmak, kurtulmak için ne yapmalı, hangi duaları okumalı?

Sual: Günah işlememek şartı ile birini sevmekte mahzur var mıdır?

Namaz kılması haram olan vakitler nelerdir? Ne kadar zaman devam eder?

Gece yatağa yatınca okunması gereken duaları sırasıyla yazar mısınız?

İmam-ı Rabbani hazretleri, insana belanın geliş sebeplerini sual ve cevaplarla şöyle açıklıyor: Sual: Enbiya ve evliya, hep dert ve bela içinde yaşadı. Halbuki, Şura suresinde, (Size gelen belalar, kabahatlerinizin cezasıdır) buyuruldu. Bu âyete göre, dertlerin çokluğu, günahın çokluğunu gösteriyor. Enbiya ve evliya olmayanın, çok sıkıntı çekmesi gerekirken dostlarına, neden dert, bela veriyor? Düşmanları neden rahat ve nimet içinde yaşıyor?

ihlas vakfı

GÜNÜN MENKIBESİ

Evliyânın büyüklerinden.

GÜNÜN HADİSİ

GÜNÜN MEKTUBU

Bu mektûb, Emkenegî hazretlerinin oğlu hâce Ebül-Kâsıma yazılmışdır “kaddesallahü esrârehümel’azîz”. Bu yolun büyüklerinden, ismleri şaşırılan birkaçı üzerinde bilgi istemekdedir:

YABANCI DİLLER

ENGLISH

Yabancı Dil

İngilizce Dini Bilgiler

العربية

Yabancı Dil

Arapça Dini Bilgiler

DEUTSCH

Yabancı Dil

Almanca Dini Bilgiler

FRANÇAIS

Yabancı Dil

Fransızca Dini Bilgiler

ESPAÑOL

Yabancı Dil

İspanyolca Dini Bilgiler

РУССКИЙ

Yabancı Dil

Rusça Dini Bilgiler

PERSIAN

Yabancı Dil

Farsça Dini Bilgiler

UZBEK

Yabancı Dil

Özbekçe Dini Bilgiler

TURKOMAN

Yabancı Dil

Türkmence Dini Bilgiler

HINDUSTANI

Yabancı Dil

Urduca Dini Bilgiler

SHQIPE

Yabancı Dil

Arnavutça Dini Bilgiler

BOSANSKI

Yabancı Dil

Boşnakça Dini Bilgiler

AZERBAIJANASE

Yabancı Dil

Azerice Dini Bilgiler

БЪЛГАРСКИ

Yabancı Dil

Bulgarca Dini Bilgiler

Site Haritası