hakdin.net
21 Rebiü'l-Ahir 1436
11 Şubat 2015 Çarşamba
22:25

GUSL ABDESTİ

"Diş dolgusu gusle mani olmaz" diye niçin yanlış yazıyorlar?

Sual: Bu vesikalara rağmen, (diş dolgusu gusle mani olmaz) diye niçin yanlış yazıyorlar?

GUSL ABDESTİ

Bir yerini yıkamayı unutan

Sual: Abdest alırken veya guslederken, bir uzvu yıkamayı unutan, abdestten, gusülden sonra veya birkaç gün sonra hatırlasa ne yapar?

GUSL ABDESTİ

Cuma günü gusletmek

(Cuma günü gusledenin günahları affolur.) [Taberani]

GUSL ABDESTİ

Cünüp neler yapamaz

Sual: Cünüp kimse neler yapamaz?

GUSL ABDESTİ

Diş dolgusu ve zaruret

Sual: Zaruretler, haramları mubah kılmaz mı? Diş dolgusu zaruret değil mi?

GUSL ABDESTİ

Diş dolgusuyla ilgili çeşitli sorular

Sual: Diş dolgusu olan Maliki mezhebini nasıl taklit eder?

GUSL ABDESTİ

Dişler mesh edilmez

Sual: Dolgu dişleri mesh etmek, ayaktaki mesti mesh etmek gibi caiz olmaz mı? Yahut yaranın üstünü mesh etmek gibi caiz değil midir?

GUSL ABDESTİ

Fetva olsa, kim itiraz eder ki?

(Diş dolgusu ve diş kaplatmasının caiz olduğuna dair İmam-ı a’zam ve İmameyn’in [imam-ı Ebu Yusuf ve imam-ı Muhammed’in] fetvaları var) deniyor. Böyle bir fetva var mı?

GUSL ABDESTİ

Fıkıh kitapları ve diş dolgusu

Sual: Diş dolgusu gusle mani midir değil midir? Delilli olarak bildirebilir misiniz?

GUSL ABDESTİ

Gusle ve abdeste mani olanlar

Sual: Gusle ve abdeste mani olan ve olmayan durumlar nelerdir?

GUSL ABDESTİ

Guslü geciktirmek

İmam-ı Gazali hazretleri, (Cünüp olup gusletmeden bir namaz vaktini geçirene, ateşten gömlek giydirilecektir) buyuruyor. Namaz kılan ve kılmayan herkes, bir namaz vaktini cünüp geçirirse, çok azap görür.

GUSL ABDESTİ

Guslü gerektiren hâller

Sual: Guslü gerektiren haller nelerdir?

GUSL ABDESTİ

Guslün farzları

Sual: Dört mezhebe göre, guslün farzları nelerdir?

GUSL ABDESTİ

Gusül için teyemmüm

Sual: Yurtta belli saatlerde sıcak su veriliyor. Sıcak su verilmediği zaman soğuk suyla da gusletme imkânı yok, çünkü banyoları kilitliyorlar. Gusletmek için başka imkân da olmadığına göre teyemmümle namaz kılabilir miyiz?

GUSL ABDESTİ

Gusül suyundaki necaset

Sual: Denize veya göle girip, her tarafı ıslanan, gusletmiş olur diyorlar. İhlas Kuzuluk Kaplıca Evlerinde, küvetteki suya girip çıkmakla da gusletmiş oluyor muyum?

GUSL ABDESTİ

Gusülden önce abdest almak

Sual: Guslederken önce abdest almanın mantığını anlayamadım. Bir arkadaşımız da cünüp kimsenin abdest alması gereksiz dedi. Cünüp iken, gusletmeden önce abdest almak lüzumsuz değil mi?

GUSL ABDESTİ

Gusülden sonra meni gelirse

Sual: Guslettikten sonra, menisi gelen erkeğin, tekrar gusletmesi gerekir mi?

GUSL ABDESTİ

Gusülle ilgili çeşitli bilgiler

GUSL ABDESTİ

Hastanın guslü

Sual: Trafik kazası geçirmiş, bacakları kırık ve kalkamayan biri nasıl gusleder?

GUSL ABDESTİ

İlham dinde senet değildir

Sual: Evliyadan Şafii bir zat, (Dişleri kaplama lehinde, âlimler fetva vermeye cesaret edemiyor. Hâlbuki bu diş meselesi umum-i belva halini almış, her tarafa yayılmış ki, kaldırılması kabil değil. Ümmeti bu büyük beladan kurtarmak çaresini düşündüm; birden kalbime bu ilham geldi. Haddim ve hakkım değil ki, ehl-i ictihadın vazifesine karışayım. Ama, bu umumi belva zaruretine karşı, fetvalara taraftar olmadığım halde diyorum ki: Eğer Müslüman bir diş hekimi kaplamaya ihtiyaç var derse, kaplama gusle mani değildir) diyor. Bu Şafii evliyanın ilhamı senet olmaz mı?

GUSL ABDESTİ

Modern diş hekimliği

Sual: Merhum A. Fikri Yavuz, ilmihaline, İmam-ı Serahsi, diş kaplatmaya fetva verdi diye yazmıştır. İmam-ı Serahsi, miladi 1090’da vefat ettiğine göre o devirlerde kaplama var mıydı?

GUSL ABDESTİ

Örülü saçı çözmeli mi?

Sual: Kadınların örgülü saçlarını abdestte ve gusülde çözmeleri gerekir mi? Maliki’yi veya Şafii’yi taklit edenlerin durumu farklı mıdır?

GUSL ABDESTİ

Sünnet üzere gusletmek

Gusletmek çok kolaydır. Ağzını ve burnunu suyla yıkayıp, denize veya göle girip çıkan yahut duş altında bütün vücudunu ıslatan gusletmiş olur. Önce abdest alıp, sonra bütün vücut yıkanırsa sünnete uygun olur. Gusletmek için niyet, Hanefi’de sünnet, diğer mezheplerde farzdır. Guslederken niyeti unutanın da guslü geçerli olur.

GUSL ABDESTİ

Şeyh-ül-İslam Musa Kazım

Diş dolgusuna fetva veren Şeyh-ül-İslam Musa Kazım kimdir?

GUSL ABDESTİ

Tadbib kelimesinin manası

Sual: (Lisan-ül Arap lugat) kitabında tadbib kelimesi kaplamak demektir diyor. Tadbib kelimesi sadece altın diş veya tel edinmeyi değil tamamen kaplamayı içine almaktadır. O halde diş dolgusu caiz olmaz mı?

HADİS ALİMLERİ

Şafii âlimlerinin büyüklerinden. İsmi Yahya bin Şeref, lakabı Muhyiddin, künyesi Ebû Zekeriyya’dır. 1233 (H.631) senesinin Muharrem ayında, Şam’ın güneyindeki Nevâ kasabasında doğdu. Doğduğu yere nispetle Nevevi denmiştir. 1277 (H.676) yılının Receb ayında vefat etti.

MEZHEB İMAMLARI

Ehl-i sünnetin reisidir. Fıkıh bilgilerini, Ehl-i sünnet itikadını topladı. Yüzlerce talebesine öğretip, kitaplara geçirilmesine sebep oldu. Müslümanlar tarafından kağıt imali bunun zamanında başladı.

İTİKAT İMAMLARI

Ehl-i sünnetin iki itikad imamından birincisidir. İsmi, Muhammed bin Muhammed Matüridi'dir. Künyesi, Ebu Mensur'dur. Doğum yeri Semerkand'ın Matürid nahiyesidir. Hicri 333 (m. 944) yılında Semerkand'da vefat etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bazı kimseler, sabah namazının vakti, öğleye kadar diyerek, müslümanların namazlarını kazaya bırakıp haram işlemelerine sebep oluyor. Sabah namazının vakti ne zamana kadardır?

Sıkıntıdan kurtulmak için ne yapmalı?

Korku ve belalardan korunmak, kurtulmak için ne yapmalı, hangi duaları okumalı?

Sual: Günah işlememek şartı ile birini sevmekte mahzur var mıdır?

Namaz kılması haram olan vakitler nelerdir? Ne kadar zaman devam eder?

Gece yatağa yatınca okunması gereken duaları sırasıyla yazar mısınız?

İmam-ı Rabbani hazretleri, insana belanın geliş sebeplerini sual ve cevaplarla şöyle açıklıyor: Sual: Enbiya ve evliya, hep dert ve bela içinde yaşadı. Halbuki, Şura suresinde, (Size gelen belalar, kabahatlerinizin cezasıdır) buyuruldu. Bu âyete göre, dertlerin çokluğu, günahın çokluğunu gösteriyor. Enbiya ve evliya olmayanın, çok sıkıntı çekmesi gerekirken dostlarına, neden dert, bela veriyor? Düşmanları neden rahat ve nimet içinde yaşıyor?

ihlas vakfı

GÜNÜN MENKIBESİ

Ebû Ali Sekafî hazretleri anlatır:

GÜNÜN HADİSİ

GÜNÜN MEKTUBU

Bu mektûb, seyyid Ferîd “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretlerine yazılmışdır. Ehl-i sünnet i’tikâdına göre inanmak lâzım olduğu, fıkh bilgilerini öğrenmenin ehemmiyyeti bildirilmekdedir:

YABANCI DİLLER

ENGLISH

Yabancı Dil

İngilizce Dini Bilgiler

العربية

Yabancı Dil

Arapça Dini Bilgiler

DEUTSCH

Yabancı Dil

Almanca Dini Bilgiler

FRANÇAIS

Yabancı Dil

Fransızca Dini Bilgiler

ESPAÑOL

Yabancı Dil

İspanyolca Dini Bilgiler

РУССКИЙ

Yabancı Dil

Rusça Dini Bilgiler

PERSIAN

Yabancı Dil

Farsça Dini Bilgiler

UZBEK

Yabancı Dil

Özbekçe Dini Bilgiler

TURKOMAN

Yabancı Dil

Türkmence Dini Bilgiler

HINDUSTANI

Yabancı Dil

Urduca Dini Bilgiler

SHQIPE

Yabancı Dil

Arnavutça Dini Bilgiler

BOSANSKI

Yabancı Dil

Boşnakça Dini Bilgiler

AZERBAIJANASE

Yabancı Dil

Azerice Dini Bilgiler

БЪЛГАРСКИ

Yabancı Dil

Bulgarca Dini Bilgiler

Site Haritası