hakdin.net
16 Rebiü'l-Ahir 1436
06 Şubat 2015 Cuma
9:5

ESPAÑOL

Allah Existe Yes Uno. Todas Las Criaturas Eran Inexistentes Y Volvern A Serlo.

Reconocemos las cosas que nos rodean por medio de nuestros órganos sensitivos. Las cosas que afectan a estos órganos se llaman seres o criaturas.

ESPAÑOL

Dos Cartas De Sheref Ad-Din Muniri (Rahimullah)

Sheref ad-Din Ahmad ibn Yahya Muniri (fallecido en el 782/1380), uno de los grandes ‘ulama de Islam, educado en India, escribió en la carta 18 de su libro en persa Maktubat:

ESPAÑOL

Glosario

Los términos relacionados con Tasawwuf pueden ser mejor estudiados en el Maktubat de Hadrat Ahmad al-Faruqi as-Sirhindi.

ESPAÑOL

Iman E Islam

En este libro, I’tiqad-nama, será explicado el Hadiz del Profeta que habla de Imán e Islam. Espero que, por las bendiciones de este Hadiz, la creencia de los musulmanes sea perfeccionada y que así obtengan salvación y felicidad.

ESPAÑOL

Los Fundamentos De Iman

“Esta exaltada persona preguntó de nuevo, ‘Oh Rasulullah, ahora dime lo que es Imán.’ ” Habiendo preguntado lo que es Islam y habiendo recibido respuesta, Hadrat Jabra’il le pedía ahora a nuestro Maestro Rasulullah (que Allah le bendiga y le dé paz) que explicara la esencia y la realidad de Imán.

ESPAÑOL

Los Fundamentos De Islam

Con la ayuda y la fuerza de Allah ta’ala, que mantiene a todos los ‘alams en la existencia, da favores y regalos y nunca duerme, comenzamos a explicar el bendecido dicho de nuestro Profeta (que la Paz y las Bendiciones sean con él).

ESPAÑOL

Salafiyya

Diremos desde un principio que los libros escritos por los ‘ulama de Ahl as-Sunna no mencionan nada por el nombre de ‘Salafiyya’ o de un ‘Madhab Salafiyya’.

HADİS ALİMLERİ

Kur’an-ı kerimden sonra en kıymetli kitab olan Sahih-i Buhari adıyla meşhur hadis kitabını yazan büyük hadis âlimidir. İsmi, Muhammed bin İsmail olup, künyesi Ebu Abdullah’tır. Hadis ilminde yüksek derecede olup, 300.000’den fazla hadis-i şerifi senetleriyle birlikte ezbere bilen bir âlim olduğu için "İmam", Buharalı olduğu için "Buhari" denilmiş, İmam-ı Buhari ismiyle meşhur olmuştur.

MEZHEB İMAMLARI

Cennet ile müjdelenmiş olan Ehl-i sünnet vel-cemaatin dört büyük mezhebinden biri olan Şafii mezhebinin reisidir.

İTİKAT İMAMLARI

Ehl-i sünnetin iki itikad imamından birincisidir. İsmi, Muhammed bin Muhammed Matüridi'dir. Künyesi, Ebu Mensur'dur. Doğum yeri Semerkand'ın Matürid nahiyesidir. Hicri 333 (m. 944) yılında Semerkand'da vefat etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bazı kimseler, sabah namazının vakti, öğleye kadar diyerek, müslümanların namazlarını kazaya bırakıp haram işlemelerine sebep oluyor. Sabah namazının vakti ne zamana kadardır?

Sıkıntıdan kurtulmak için ne yapmalı?

Korku ve belalardan korunmak, kurtulmak için ne yapmalı, hangi duaları okumalı?

Sual: Günah işlememek şartı ile birini sevmekte mahzur var mıdır?

Namaz kılması haram olan vakitler nelerdir? Ne kadar zaman devam eder?

Gece yatağa yatınca okunması gereken duaları sırasıyla yazar mısınız?

İmam-ı Rabbani hazretleri, insana belanın geliş sebeplerini sual ve cevaplarla şöyle açıklıyor: Sual: Enbiya ve evliya, hep dert ve bela içinde yaşadı. Halbuki, Şura suresinde, (Size gelen belalar, kabahatlerinizin cezasıdır) buyuruldu. Bu âyete göre, dertlerin çokluğu, günahın çokluğunu gösteriyor. Enbiya ve evliya olmayanın, çok sıkıntı çekmesi gerekirken dostlarına, neden dert, bela veriyor? Düşmanları neden rahat ve nimet içinde yaşıyor?

ihlas vakfı

GÜNÜN MENKIBESİ

Muhammed Es’ad Efendi dostlarından birine gönderdiği mektupta ömrü değerlendirmekle ilgili olarak şunları yazmıştır:

GÜNÜN HADİSİ

Uzun bir hadis-i şerifin bir bölümü şöyledir:

GÜNÜN MEKTUBU

Bu mektûb, şeyh Muhammed Yûsüfe yazılmışdır. Nasîhat etmekdedir:

YABANCI DİLLER

ENGLISH

Yabancı Dil

İngilizce Dini Bilgiler

العربية

Yabancı Dil

Arapça Dini Bilgiler

DEUTSCH

Yabancı Dil

Almanca Dini Bilgiler

FRANÇAIS

Yabancı Dil

Fransızca Dini Bilgiler

ESPAÑOL

Yabancı Dil

İspanyolca Dini Bilgiler

РУССКИЙ

Yabancı Dil

Rusça Dini Bilgiler

PERSIAN

Yabancı Dil

Farsça Dini Bilgiler

UZBEK

Yabancı Dil

Özbekçe Dini Bilgiler

TURKOMAN

Yabancı Dil

Türkmence Dini Bilgiler

HINDUSTANI

Yabancı Dil

Urduca Dini Bilgiler

SHQIPE

Yabancı Dil

Arnavutça Dini Bilgiler

BOSANSKI

Yabancı Dil

Boşnakça Dini Bilgiler

AZERBAIJANASE

Yabancı Dil

Azerice Dini Bilgiler

БЪЛГАРСКИ

Yabancı Dil

Bulgarca Dini Bilgiler

Site Haritası