hakdin.net
16 Rebiü'l-Ahir 1436
06 Şubat 2015 Cuma
2:36

DUALAR

Âyât-ı Hırz

DUALAR

Bazı duaların manaları

Sabah akşam 100 kere okununca bütün günahların affedileceği tesbih:

DUALAR

Büyüden ve Cinden korunmak için

Ruhi sıkıntılardan, korkulardan ve çeşitli sıkıntılardan kurtulmak ve büyü çözmek için ne yapmak gerekir? Cinden korunmak için hangi duaları okumalı?

DUALAR

Caliyet-ül Ekdar (Sesli ve yazılı)

(Caliyet-ül Ekdar) kitabını, derin âlim ve büyük veli, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretleri yazmıştır. Allahü teâlânın doksan dokuz ism-i şerifini ve Bedir savaşında bulunan sahabe-i kiramın isimlerini bildirmekte ve Peygamber efendimize salevat getirmektedir. Bu isimlerin ve salevat-ı şeriflerin hürmetine ve kıymetine sığınarak, kendisinin, bu kitabı okuyanların ve bütün Müslümanların sıhhatleri, selametleri, rahatlıkları ve huzurları için dua etmektedir.

DUALAR

Doğumun rahat ve kolay olması için

Doğumun rahat ve kolay olması için dua var mı?

DUALAR

Eve girip çıkarken

Eve girip çıkarken hangi duaları okumalı?

DUALAR

Hangi dualar ne zaman kaç defa

Hangi duaların ne zaman kaç defa okunacağını maddeler halinde yazarsanız, kesip onları sırası ile okurum.

DUALAR

Hatim Duası

Kur’an-ı kerimi hatmettim. Evde okumam için örnek bir hatim duası bildirir misiniz?

DUALAR

Helaya girerken çıkarken

Helaya girerken ve çıkarken okunacak dualar nelerdir?

DUALAR

Her gün okunacak dualar

Sabah-akşam okunması gereken dualar nelerdir?

DUALAR

İman ve dinde sebat duaları

Küfre düşmemek için tavsiye edeceğiniz dualar var mıdır?

DUALAR

İmtihana girerken

Önemli bir imtihana girmeden önce, neler okumamız, nasıl dua etmemiz uygun olur?

DUALAR

İsm-i a’zam duası

İsm-i a’zam duası hangisidir?

DUALAR

Kadınlar muayyen günlerinde iken

Muayyen günlerimizde neleri okuyup, neleri okuyamayız? Daha doğrusu bu günlerimizde yasak olan-olmayan şeyler nelerdir?

DUALAR

Karabasan için dua

Karabasandan kurtulmak için ne yapmalıdır?

DUALAR

Kayıp duası

Kaybettiğimiz bir şeyi bulmak için dua var mı?

DUALAR

Korku ve beladan korunma duaları

Korku ve belalardan korunmak, kurtulmak için ne yapmalı, hangi duaları okumalı?

DUALAR

Kur’ân tercemelerinden hangisine güvenilir.

Kur’ân-ı kerîmden ve hadîs-i şerîflerden çıkarılan ilmler içinde, kıymetli ve doğru olan, yalnız (Ehl-i sünnet) âlimlerinin anladıkları ve bildirdikleridir.

DUALAR

Muska taşımak

Dua okuyup üflemek ve üzerinde muska taşımak hurafe midir?

DUALAR

Nazar duaları

Nazardan kurtulmak için hangi dualar okunur?

DUALAR

Resulullahın duaları

Peygamber efendimiz, biz müslümanların nasıl dua etmesi gerektiğini bildirmiştir. Bu dualardan bazıları:

DUALAR

Ruhi hastalık ve büyüden korunmak için

Ruhi hastalıklar, sara ve cin’den, büyüden korunmak, kurtulmak için ne yapmalıdır?

DUALAR

Salevat getirmek

Sual: Peygamber efendimizin ismi geçince salevat getirmek lazım mıdır?

DUALAR

Salevat-ı şerife okumanın fazileti

Kur'anda Allah ve meleklerin Peygamberimize salât getirdiği, müminlerin de salevat getirmesi bildiriliyor. Allah’ın salâtı ne demektir? Salevat getirmek farz mı? Salli barikler salevat mı? Salevat okumanın fazileti nedir?

DUALAR

Sıkıntıdan kurtulmak için ne yapmalı ?

Sıkıntıdan kurtulmak için ne yapmalı?

DUALAR

Şehidlik derecesine kavuşturan dua

Şehidlik derecesine kavuşturan dua var mıdır?

DUALAR

Şeytanların eve girmemesi için

Şeytanların eve girmemesi için ne okumalı?

DUALAR

Şifa Âyetleri

Şifa âyetleri, suya konup içilirse hastalıklara şifa olur.

DUALAR

Yağmur duası

Yağmur duasında eller niçin aşağıya çevriliyor?

DUALAR

Yatarken okunacak dualar

Gece yatağa yatınca okunması gereken duaları sırasıyla yazar mısınız?

DUALAR

Yemekten sonra nasıl dua edilir?

Yemeğe başlarken Besmele çekmek farz mı?

DUALAR

Yolculuğa çıkarken ne okumalı

Yolculuğa çıkarken okunacak dua var mı?

HADİS ALİMLERİ

On üçüncü ve on dördüncü yüzyıllarda Anadolu'da yaşamış olan âlim ve velîlerden.

MEZHEB İMAMLARI

Cennet ile müjdelenmiş olan Ehl-i sünnet vel-cemaatin dört büyük mezhebinden biri olan Maliki mezhebinin reisidir.

İTİKAT İMAMLARI

Ehl-i sünnetin iki itikad imamından biridir. İsmi, Ali bin İsmail’dir. Künyesi, Ebu'l-Hasen'dir. 260 veya 266 (m. 879) senesinde Basra'da doğdu. 324 veya 330 (m. 941) da Bağdat'ta vefat etti. Basra kapısı ile Kerh arasındaki kabristana defnedildi. Soyu, Eshab-ı kiramdan büyük bir sahabeye dayanmakta olup, şeceresi şöyledir: Ali bin İsmail bin İshak bin Sâlim bin İsmail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Ebi Bürde bin Ebu Müsel-Eşari'dir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bazı kimseler, sabah namazının vakti, öğleye kadar diyerek, müslümanların namazlarını kazaya bırakıp haram işlemelerine sebep oluyor. Sabah namazının vakti ne zamana kadardır?

Sıkıntıdan kurtulmak için ne yapmalı?

Korku ve belalardan korunmak, kurtulmak için ne yapmalı, hangi duaları okumalı?

Sual: Günah işlememek şartı ile birini sevmekte mahzur var mıdır?

Namaz kılması haram olan vakitler nelerdir? Ne kadar zaman devam eder?

Gece yatağa yatınca okunması gereken duaları sırasıyla yazar mısınız?

İmam-ı Rabbani hazretleri, insana belanın geliş sebeplerini sual ve cevaplarla şöyle açıklıyor: Sual: Enbiya ve evliya, hep dert ve bela içinde yaşadı. Halbuki, Şura suresinde, (Size gelen belalar, kabahatlerinizin cezasıdır) buyuruldu. Bu âyete göre, dertlerin çokluğu, günahın çokluğunu gösteriyor. Enbiya ve evliya olmayanın, çok sıkıntı çekmesi gerekirken dostlarına, neden dert, bela veriyor? Düşmanları neden rahat ve nimet içinde yaşıyor?

ihlas vakfı

GÜNÜN MENKIBESİ

Şakâyik-i Nu’mâniyye kitabının sâhibi şöyle anlatır:

GÜNÜN MEKTUBU

İkiyüzaltmışaltıncı mektûbu, üstâdı Muhammed Bâkî-billah “kuddise sirruh” hazretlerinin iki oğlu, hâce Ubeydüllah ve hâce Abdüllaha yazmışdır. İlhâm ve firâset yolu ile, mubârek kalbine doğan, (İlm-i kelâm) akîde ya’nî i’tikâdından ba’zısını bildirmekdedir.

YABANCI DİLLER

ENGLISH

Yabancı Dil

İngilizce Dini Bilgiler

العربية

Yabancı Dil

Arapça Dini Bilgiler

DEUTSCH

Yabancı Dil

Almanca Dini Bilgiler

FRANÇAIS

Yabancı Dil

Fransızca Dini Bilgiler

ESPAÑOL

Yabancı Dil

İspanyolca Dini Bilgiler

РУССКИЙ

Yabancı Dil

Rusça Dini Bilgiler

PERSIAN

Yabancı Dil

Farsça Dini Bilgiler

UZBEK

Yabancı Dil

Özbekçe Dini Bilgiler

TURKOMAN

Yabancı Dil

Türkmence Dini Bilgiler

HINDUSTANI

Yabancı Dil

Urduca Dini Bilgiler

SHQIPE

Yabancı Dil

Arnavutça Dini Bilgiler

BOSANSKI

Yabancı Dil

Boşnakça Dini Bilgiler

AZERBAIJANASE

Yabancı Dil

Azerice Dini Bilgiler

БЪЛГАРСКИ

Yabancı Dil

Bulgarca Dini Bilgiler

Site Haritası