hakdin.net
16 Rebiü'l-Ahir 1436
06 Şubat 2015 Cuma
7:34

Çelişkili Ayet Yoktur (Ateistlere Cevaplar)

Kuran-ı Kerim (Sesli & Yazılı)

Kuran-ı Kerim Sesli ve Yazılı Dosyaları

Kur'an-ı Kerim (Sesli Elifba)

KURAN-I KERİM

Akraba evliliği

Sual: Ahzab suresi 50. âyette, Peygambere, kuzenleriyle evlenmenin helal kılındığı bildiriliyor. Hâlbuki bilim, akraba evliliğine karşı çıkıyor. Kur’anla bilim çatışıyor mu?

KURAN-I KERİM

Âmenerresülü'nün fazileti

Yatsı namazından sonra okunan Âmenerresülü’nün [Bekara 285-286] fazileti nedir?

KURAN-I KERİM

Âyet-el kürsinin fazileti

Her zaman okunması tavsiye edilen Âyet-el kürsinin [Bekara 255] fazileti nedir?

KURAN-I KERİM

Âyetlere tarihsel demek

Bir arkadaş, "Ben tarihselliğe inanırım. Bana göre, Kur’anın dörtte biri Arap örf ve âdetlerinden ibarettir. Bunlara ilahi hüküm diye bakılamaz. Miras hükmü de bunlardan biridir. İnanmadığım bir şeyi ben karıma, kızıma nasıl anlatabilirim" dedi. Bu dini değiştirmek değil midir? İslamiyet kıyamete kadar geçerli değil midir? Hâşâ Allahü teâlâ yanlış şeyler mi bildirdi?

KURAN-I KERİM

Bekara suresinin fazileti

Bekara suresini okumanın fazileti nedir?

KURAN-I KERİM

Benzerine de saygı gerekir

Kur’an-ı kerimi teybe, kasete, VCD veya CD’ye almak caiz midir? Alınca saygı gerekir mi? Bunları dinlemek ibadet olur mu?

KURAN-I KERİM

Fatiha suresinin fazileti

Namazlardan sonra Kur'an-ı kerim okunduktan sonra, Fatiha demek gerekir mi?

KURAN-I KERİM

Garplı âlimlerin Kur’an hayranlığı

Batılı âlimler Kur’an-ı kerim hakkında ne demişlerdir?

KURAN-I KERİM

İhlas suresinin fazileti

İhlâs suresini okumanın fazileti nedir?

KURAN-I KERİM

İslam harfleri

Kur’andaki harfler Arap harfleri değil mi, bunlara niye İslam harfleri deniyor?

KURAN-I KERİM

Kur’an, müminler için şifadır

Ölülere ve hastalara, Yasin ve Fatiha okunuyor. Bu surelerin tercümelerinde şifadan bahsetmiyor. Fatiha suresini okurken kendimize dua ediyoruz. Bunların şifa ile ilgisi nedir?

KURAN-I KERİM

Kur’ana mâna vermek

Hacılara dağıtılan Kur’an mealindeki bir hadiste, (Kur’anı kendi görüşüne göre açıklayan kâfir olur) deniyor. Ben iyi Arapça biliyorum. Kur’anı okuyunca, orada geçen kelimelerin, cümlelerin Türkçesini anlıyorum. Anlamamın bir mahzuru oluyor mu?

KURAN-I KERİM

Kur’anda Yahudi ve Hıristiyanlar

Kur’anda Yahudiler ve Hıristiyanlar hakkındaki âyetlerde özellikle neler bildiriliyor?

KURAN-I KERİM

Kur’andaki sıraya göre Sure isimleri

Kur’andaki sıraya göre Sure isimleri ve Alfabetik sıraya göre Sure adı ve Kur’an-ı kerimdeki sıraları

KURAN-I KERİM

Kur’an-ı kerim değişmemiştir

İbni Sebeciler, “Kur’anı ilk üç halife değiştirdi” diyorlar. “Ben bir resulüm” diyen Reşat Halife de, Tevbe suresinin son iki âyeti değişti diyor. Bunlara nasıl cevap verebiliriz?

KURAN-I KERİM

Kur’an-ı kerim değiştirilemez

Tevbe suresinin son iki âyeti fazla diyen, Kur’anın değiştiğini söyleyen kâfir olmaz mı?

KURAN-I KERİM

Kur’an-ı kerim kim için indi?

Kur’anın bazı ayetlerinin müşrikler veya münafıklar için indiğini söylemek yanlıştır. Hepsi Müslümanlar için inmiştir. Aksini ispat etmek mümkün müdür?

KURAN-I KERİM

Kur’an-ı kerim mahluk değildir

Sual: Kur’an-ı kerim neden mahluk değildir?

KURAN-I KERİM

Kur’an-ı Kerim niçin Arapça

Ateist yazar, (Diğer milletler kendi kulu değil mi de, Tanrı Kur’anı Arapça indirdi) diyor.

KURAN-I KERİM

Kur’an-ı kerimde nesh vardır

Allah’ın, koyduğu bir hükmü, daha sonra değiştirmesi, akla uygun mudur? Nesh var mıdır?

KURAN-I KERİM

Kur’an-ı kerimde sayı yok mu?

(3 İhlas okumak, 33 kere sübhanallah demek, 10 gün oruç tutmak gibi sayı bildiren şeylerin hepsi uydurmadır, Kur’anda sayı bildiren hiçbir şey yoktur) diyene ne cevap vermeli?

KURAN-I KERİM

Kur’an-ı kerimi öğrenmek ve öğretmek

Kur'an-ı kerim öğrenirken ve okurken dikkat edilecek hususlar nelerdir?

KURAN-I KERİM

Kur’an-ı kerimi tercüme etmek

Kur’an-ı kerimi kelime kelime tercüme etmek mümkün mü? v

KURAN-I KERİM

Kur’an-ı kerimle ilgili çeşitli sorular

Sual: Kur’an Kadir gecesi mi indi, yoksa Berat gecesi mi?

KURAN-I KERİM

Kur'an-ı kerim Allah kelâmıdır

Bağdat valisi Sırrı paşa (Sırr-ı Furkan) kitabının, İstanbul'da [hicri 1312] de basılan, birinci cild, üçüncü baskısı, yetmişbeşinci sayfasında buyuruyor ki:

KURAN-I KERİM

Kur'an-ı kerim okumak ibadet mi?

S. Ebediyye kitabında (Kur’an okumak ibadet değil) denirken, kitabın başka yerlerinde (ibadettir) diye yazıyormuş. Bu yüzden bu kitaba dil uzatıyorlar. İşin aslı nedir?

KURAN-I KERİM

Kur'an-ı kerim okumak ve dinlemek

Kur’anı Türkçe tercümesinden okumak uygun mu?

KURAN-I KERİM

Kur'an-ı kerim okumanın edebi

Kur'an okurken nelere dikkat etmek gerekir?

KURAN-I KERİM

Kur'an-ı kerimin benzeri

Sual: İsra suresinin 88. âyetinde, (De ki, insanlar ve cinler birbirlerine yardımcı olarak, bu Kur’anın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler, yemin olsun ki, yine de benzerini ortaya koyamazlar) deniyor. Amerika’da, Gerçek Furkan adında bir kitap yayınlandığına göre, Kur’andaki ifadenin yanlışlığı meydana çıkmadı mı?

KURAN-I KERİM

Kur'an-ı kerimin mucize oluşu

Kur'an-ı kerimin mucize oluşunu açıklar mısınız?

KURAN-I KERİM

Meal ve tefsir okumak

Kur’an-ı kerimin tefsiri veya meali yazılabilir ve yazılmıştır. İslam âlimleri, bunu yasak etmemişlerdir. Fakat bunlar, Kur’an-ı kerimin belagatini taşıyamazlar.

KURAN-I KERİM

Mucizelerin en büyüğü

Muhammed aleyhisselam efendimizin mucizelerinin en büyüğü nedir?

KURAN-I KERİM

Mushaf abdestsiz tutulabilir mi?

Bir müslüman Mushafı abdestsiz tutabilir mi?

KURAN-I KERİM

Sübhane rabbike âyeti

Dua niyetiyle "Sübhane rabbike" âyetini değiştirip, "Sübhane rabbina" diye okumak uygun mu?

KURAN-I KERİM

Ücretle Kur’an okumak

Ücretle Kur'an okumak, hazır hatim satmak caiz midir?

KURAN-I KERİM

Yer ve göklerin yaratılışı

Ateist diyor ki: Sual: Yer ve gök bazı âyetlerde altı, bazılarında sekiz yazıyor. Bu çelişki değil mi?

HADİS ALİMLERİ

Büyük hadis ve fıkıh âlimi. Künyesi Ebu Abdurrahman; ismi, Ahmed bin Şuayb bin Ali bin Sinân bin Bahr bin Dinar’dır. İmam-ı Nesai diye meşhurdur. Aslen Horasan’ın Nesa şehrindendir. 830 (H. 214) yılında orada doğdu. 915 (H.303)te Filistin’in Remle şehrinde vefat etti. Mekke’de vefat ettiği veya Hariciler tarafından şehid edildiği de bildirilmektedir.

MEZHEB İMAMLARI

Cennet ile müjdelenmiş olan Ehl-i sünnet vel-cemaatin dört büyük mezhebinden biri olan Hanbeli mezhebinin reisidir.

İTİKAT İMAMLARI

Ehl-i sünnetin iki itikad imamından birincisidir. İsmi, Muhammed bin Muhammed Matüridi'dir. Künyesi, Ebu Mensur'dur. Doğum yeri Semerkand'ın Matürid nahiyesidir. Hicri 333 (m. 944) yılında Semerkand'da vefat etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bazı kimseler, sabah namazının vakti, öğleye kadar diyerek, müslümanların namazlarını kazaya bırakıp haram işlemelerine sebep oluyor. Sabah namazının vakti ne zamana kadardır?

Sıkıntıdan kurtulmak için ne yapmalı?

Korku ve belalardan korunmak, kurtulmak için ne yapmalı, hangi duaları okumalı?

Sual: Günah işlememek şartı ile birini sevmekte mahzur var mıdır?

Namaz kılması haram olan vakitler nelerdir? Ne kadar zaman devam eder?

Gece yatağa yatınca okunması gereken duaları sırasıyla yazar mısınız?

İmam-ı Rabbani hazretleri, insana belanın geliş sebeplerini sual ve cevaplarla şöyle açıklıyor: Sual: Enbiya ve evliya, hep dert ve bela içinde yaşadı. Halbuki, Şura suresinde, (Size gelen belalar, kabahatlerinizin cezasıdır) buyuruldu. Bu âyete göre, dertlerin çokluğu, günahın çokluğunu gösteriyor. Enbiya ve evliya olmayanın, çok sıkıntı çekmesi gerekirken dostlarına, neden dert, bela veriyor? Düşmanları neden rahat ve nimet içinde yaşıyor?

ihlas vakfı

GÜNÜN MENKIBESİ

Fudayl bin İyâd tövbesinden önce, hangi kervandan bir mal gasbetmişse, onların üzerine o kâfiledekilerin isimlerini yazar ve mallarını saklardı.

GÜNÜN HADİSİ

Din kitaplarında, (Şu on kısımdır, dokuzu şundadır) gibi ifadeler geçiyor. Onda dokuzu ne demektir?

GÜNÜN MEKTUBU

Bu mektûb, mirzâ Fethullah-i Hakîme yazılmışdır. Sâlih işleri yapmak ve nemâzları cemâ’at ile kılmak lâzım olduğu bildirilmekdedir:

YABANCI DİLLER

ENGLISH

Yabancı Dil

İngilizce Dini Bilgiler

العربية

Yabancı Dil

Arapça Dini Bilgiler

DEUTSCH

Yabancı Dil

Almanca Dini Bilgiler

FRANÇAIS

Yabancı Dil

Fransızca Dini Bilgiler

ESPAÑOL

Yabancı Dil

İspanyolca Dini Bilgiler

РУССКИЙ

Yabancı Dil

Rusça Dini Bilgiler

PERSIAN

Yabancı Dil

Farsça Dini Bilgiler

UZBEK

Yabancı Dil

Özbekçe Dini Bilgiler

TURKOMAN

Yabancı Dil

Türkmence Dini Bilgiler

HINDUSTANI

Yabancı Dil

Urduca Dini Bilgiler

SHQIPE

Yabancı Dil

Arnavutça Dini Bilgiler

BOSANSKI

Yabancı Dil

Boşnakça Dini Bilgiler

AZERBAIJANASE

Yabancı Dil

Azerice Dini Bilgiler

БЪЛГАРСКИ

Yabancı Dil

Bulgarca Dini Bilgiler

Site Haritası