hakdin.net
20 Rebiü'l-Ahir 1436
10 Şubat 2015 Salı
13:46

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

Affedici olan cezalandırmaz

Misyoner diyor ki:

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

Allah beddua eder mi?

Sual: Neden Allah, Kur’anda, lanet olsun, Allah kahretsin gibi ifadeler kullanıyor?

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

Allah niye biz ve o diyor

Ateist diyor ki: Sual: “Kur’an çelişkilerle doludur, Allah kelamı olsa, bir yerde ben, bir yerde biz, bir yerde o diye söylemez. Mesela Fatiha’da alemlerin rabbi diye üçüncü şahıs olarak söylüyor.”

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

Allah salevat getirir mi?

Sual: Ahzab suresi 56. âyette, Allah'ın, peygambere salevat getirdiği yazıyor. Allah salevat getirir mi hiç?

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

Allah'ın Kanunları değişmez

Ateist diyor ki: Sual: Allah’ın kanunları değişmez diye bir çok âyet var.

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

Bin yıl elli bin yıl

Ateist diyor ki: Sual: İlk iki âyette, Ahiret yılı, dünya yılına göre bin yıl denirken, üçüncü âyette 50 bin yıl deniyor. Bu çelişki değil mi?

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

Bir bilene sor demek

Ateist diyor ki: Sual: Tanrı, inanmıyorsan bir bilene sor der. Bir bilen kim ki?

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

Bir müslüman kaç kişiye eşittir?

Sual: Ateist diyor ki: Bir âyette yirmi Müslüman iki yüz kişiye bedel.

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

Cehennemdekilerin gıdası

Sual: Bir ateist diyor ki: Sad suresi 57. ve Nebe suresi 24.-26. âyetlerinde irin için,

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

Cennet ve Cennetler

Ateist diyor ki: Sual: Kur’anda Cennet ve Cennetler diye geçiyor. Bu ise bir çelişkidir. İşte âyetler:

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

Cinler niçin yaratıldı

Ateist diyor ki: Sual: “Cinler kulluk için mi yaratıldı yoksa Cehennem için mi? İşte çelişkili âyetler:

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

En güzel varlık

Ateist diyor ki: Sual: “Kur’anda, biz insanı en güzel şekilde kusursuz yarattık” deniyor. Sakat doğanlar olduğuna göre Kur’an yanlış yazmıyor mu?

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

İblis melek mi, cin mi?

Sual: Kehf suresi 50. âyette, İblis için, hem melek, hem de cin deniyor. Bu nasıl mümkün oluyor?

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

İnsan niye yaratıldı

Sual: Ateist diyor ki: Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoksa ne diye insanları, cinleri, melekleri ve canlı cansız mahlûkları yarattı?

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

İnsanın yaratılışı

Ateistler, kendi aralarında âyetlerde çelişki aramışlar. Bazı âyetlerin çelişkili olduğunu iddia ediyorlar. Ateist postuna bürünen misyoner diyor ki:

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

İtaat, isyan ve imtihan

Ateist diyor ki: Sual: Bir âyette her şeyin Allah’a itaat ettiği bildirilirken,

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

Kâbeye giren emniyettedir

Sual: Kur’anda, (Oraya yani Kâbe’ye giren emniyette olur) deniyor. Abdullah bin Zübeyr, Kâbe’nin içinde enkaz altında kalarak öldü. Bu apaçık bir çelişki değil mi?

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

Kadınları dövmek

Sual: Allah, Kur’anda, niye (kadınları dövün) diyor?

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

Kıyametteki üç grup

Ateist diyor ki: Sual: Kıyamette insanların üç sınıf olacağı Vakıa suresinde bildirilirken, Beled suresinde iki sınıf olacağı bildiriliyor. Bu çelişki değil mi?

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

Kur'anda çelişki olmaz

Ateist diyor ki: Sual: Kur’anın bazı âyetleri niye çelişkilidir?

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

Kürsü ne demektir?

Sual: Âyet-el kürsi’de, (Allah’ın kürsüsü) olduğu bildiriliyor. Bunun anlamı nedir?

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

Mekke'nin Rabbi olur mu?

Misyoner diyor ki: Sual: Bize üç tanrılı diyorsunuz. Müslümanların ise çok tanrısı yok mu? Her şehrin bir Rabbi mi olur?

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

Müşriklere hakaret

Sual: Ateist kılıklı, misyoner şu iki âyetin birbiri ile çelişkili olduğunu bildiriyor: Müşriklerin taptıklarına [putlara] sövmeyin ki; sonra onlar da haddi aşarak Allah'a söverler. (Enam 108) Ey iman edenler, müşrikler pis olduğu için onlar mescidi harama [Kabe’ye] yaklaşmasınlar. (Tevbe 28)

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

Müteşabihat nedir

Ateist diyor ki: Sual: Kur’andaki çelişkileri örtmek için şu âyet söylenir hemen:

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

Namuslu kadına iftira

Ateist diyor ki: Sual: Aşağıdaki âyetler çelişkilidir.

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

Neden yeni din gönderdi

Misyonerlerin ve ateistlerin soruları:

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

Putlar niye Cehenneme gidecek

Ateist diyor ki: Sual: Aşağıdaki ilk âyette Hıristiyanların İsa'yı Rab olarak kabul ettikleri açıkça belirtilmektedir.

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

Sütün meninin oluşumu

Ateist diyor ki:

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

Vekil asıl gibidir

Ateist diyor ki: Sual: İlk iki âyette canları ölüm meleğinin aldığı bildirilirken, üçüncü âyette, Allah’ın aldığı yazılıdır. Bu çelişki değil mi?

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

Yahudi ve Hıristiyanlar

Ateist diyor ki: Sual: Aşağıdaki birinci âyette Yahudi ve Hıristiyanlar Cennete gidecek denirken, diğer iki âyette Cehenneme gidecekleri bildiriliyor. Bu açık bir çelişki değil mi?

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

Yer mi önce gökler mi?

Ateist diyor ki: Sual: Bekara suresinde önce yerin yaratıldığı, Naziat suresinde ise göklerin önce yaratıldığı bildiriliyor. Bu çelişki değil mi?

ÇELİŞKİLİ AYET YOKTUR (ATEİSTLERE CEVAPLAR)

Zalimler ve hidayet

Sual: Maide suresi 51. âyetinde, (Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna hidayet vermez) deniyor.

HADİS ALİMLERİ

Hadis âlimleri, çok yüksek insanlardır. Ravileri ile beraber, yüz bin hadis-i şerifi ezbere bilene hafız denir. Kur’an-ı kerimi ezberleyene hafız denmez kâri denir. Bugün, hadis-i şerifleri ezbere bilen bulunmadığı için, kâri’ yerine, yanlış olarak hafız deniliyor.

MEZHEB İMAMLARI

Cennet ile müjdelenmiş olan Ehl-i sünnet vel-cemaatin dört büyük mezhebinden biri olan Hanbeli mezhebinin reisidir.

İTİKAT İMAMLARI

Ehl-i sünnetin iki itikad imamından biridir. İsmi, Ali bin İsmail’dir. Künyesi, Ebu'l-Hasen'dir. 260 veya 266 (m. 879) senesinde Basra'da doğdu. 324 veya 330 (m. 941) da Bağdat'ta vefat etti. Basra kapısı ile Kerh arasındaki kabristana defnedildi. Soyu, Eshab-ı kiramdan büyük bir sahabeye dayanmakta olup, şeceresi şöyledir: Ali bin İsmail bin İshak bin Sâlim bin İsmail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Ebi Bürde bin Ebu Müsel-Eşari'dir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bazı kimseler, sabah namazının vakti, öğleye kadar diyerek, müslümanların namazlarını kazaya bırakıp haram işlemelerine sebep oluyor. Sabah namazının vakti ne zamana kadardır?

Sıkıntıdan kurtulmak için ne yapmalı?

Korku ve belalardan korunmak, kurtulmak için ne yapmalı, hangi duaları okumalı?

Sual: Günah işlememek şartı ile birini sevmekte mahzur var mıdır?

Namaz kılması haram olan vakitler nelerdir? Ne kadar zaman devam eder?

Gece yatağa yatınca okunması gereken duaları sırasıyla yazar mısınız?

İmam-ı Rabbani hazretleri, insana belanın geliş sebeplerini sual ve cevaplarla şöyle açıklıyor: Sual: Enbiya ve evliya, hep dert ve bela içinde yaşadı. Halbuki, Şura suresinde, (Size gelen belalar, kabahatlerinizin cezasıdır) buyuruldu. Bu âyete göre, dertlerin çokluğu, günahın çokluğunu gösteriyor. Enbiya ve evliya olmayanın, çok sıkıntı çekmesi gerekirken dostlarına, neden dert, bela veriyor? Düşmanları neden rahat ve nimet içinde yaşıyor?

ihlas vakfı

GÜNÜN MENKIBESİ

Hocası Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin kendisine yazdığı bir mektup aşağıdadır.

GÜNÜN MEKTUBU

Bu mektûb, yine, hep iyi düşünen, sâdık olan Muhammed Sıddîka yazılmışdır. Evliyâlık mertebelerini bildirmekdedir:

YABANCI DİLLER

ENGLISH

Yabancı Dil

İngilizce Dini Bilgiler

العربية

Yabancı Dil

Arapça Dini Bilgiler

DEUTSCH

Yabancı Dil

Almanca Dini Bilgiler

FRANÇAIS

Yabancı Dil

Fransızca Dini Bilgiler

ESPAÑOL

Yabancı Dil

İspanyolca Dini Bilgiler

РУССКИЙ

Yabancı Dil

Rusça Dini Bilgiler

PERSIAN

Yabancı Dil

Farsça Dini Bilgiler

UZBEK

Yabancı Dil

Özbekçe Dini Bilgiler

TURKOMAN

Yabancı Dil

Türkmence Dini Bilgiler

HINDUSTANI

Yabancı Dil

Urduca Dini Bilgiler

SHQIPE

Yabancı Dil

Arnavutça Dini Bilgiler

BOSANSKI

Yabancı Dil

Boşnakça Dini Bilgiler

AZERBAIJANASE

Yabancı Dil

Azerice Dini Bilgiler

БЪЛГАРСКИ

Yabancı Dil

Bulgarca Dini Bilgiler

Site Haritası