hakdin.net
16 Rebiü'l-Ahir 1436
06 Şubat 2015 Cuma
2:36

MERAK EDİLEN KONULAR

"İnşallahla, maşallahla olmaz bu iş" demek küfür müdür?

Resulullah efendimize; Ruh, Eshab-ı Kehf ve Zülkarneynden sorulunca; (Yarın gelin, haber vereyim) buyurmuş, inşallah demeyi unutmuştu. Bu sebeple birkaç gün Resulullaha vahiy gelmedi. Sonra şu mealdeki âyet-i kerime nazil oldu: (İnşallah demeden hiçbir şeyi yarın yapacağım deme!) [Kehf 23, 24] Peygamberler günah işlemez. Bunun gibi hareketlerine zelle denir.

MERAK EDİLEN KONULAR

Âlimin kötüsü

(Kıyamette bir din adamı Cehenneme atılır. Tanıdıkları ona, "Sen dünyada dinin emirlerini bildirirdin. Niçin bu azaba düştün?" derler. O da, "İnsanlara, günahtır, yapmayın" der, kendim yapardım. "Yapın" dediklerimi de yapmazdım. Bunun cezasını çekiyorum" der.) [Buhari]

MERAK EDİLEN KONULAR

Allah ile kul arasına girilmez mi?

Günahların zararlarından ve kâfirlerin Cehenneme gireceklerinden bahsedilince (Allah ile kul arasına girilmez, Allah adına karar veremezsin) diye tepki gösteriyorlar. Dinin emrini bildirmek Allah adına karar vermek midir?

MERAK EDİLEN KONULAR

Aşık olmak günah mı?

Sual: Günah işlememek şartı ile birini sevmekte mahzur var mıdır?

MERAK EDİLEN KONULAR

Avrupa’da müslümanların hareketleri nasıl olmalıdır?

Sual: Buraya çeşitli İslam ülkelerinden gelen bazı müslümanlar, "Avrupa gayrı müslim diyarıdır. Avrupa’da kanunlara uymamak günah olmaz" diyorlar. Avrupa’da müslümanların hareketleri nasıl olmalıdır?

MERAK EDİLEN KONULAR

Cuma günü ve gecesi ne okunmalıdır ?

Cuma günü ve gecesinde neler okunması iyidir?

MERAK EDİLEN KONULAR

Darwin ve Evrim Teorisi

Darwin, materyalistlerin iddia ettiği gibi, insanların maymundan türediğini veya bir hayvandan başka bir hayvan geleceğini söylememiştir. Darwin böyle bir şey söylese bile bu sözün ilmi bir kıymeti olmaz.

MERAK EDİLEN KONULAR

Dert ve belaların geliş sebebi

İmam-ı Rabbani hazretleri, insana belanın geliş sebeplerini sual ve cevaplarla şöyle açıklıyor: Sual: Enbiya ve evliya, hep dert ve bela içinde yaşadı. Halbuki, Şura suresinde, (Size gelen belalar, kabahatlerinizin cezasıdır) buyuruldu. Bu âyete göre, dertlerin çokluğu, günahın çokluğunu gösteriyor. Enbiya ve evliya olmayanın, çok sıkıntı çekmesi gerekirken dostlarına, neden dert, bela veriyor? Düşmanları neden rahat ve nimet içinde yaşıyor?

MERAK EDİLEN KONULAR

Dinlerin ortak noktası olur mu?

Dünyada Müslümanlara karşı oluşan önyargıları gidermek için, (Bütün dinlerin mensupları olarak, dinlerin ortak noktasında, kardeşçe buluşalım) denilerek toplantılar yapılıyor. Gayrimüslimle hangi ortak noktada, nasıl kardeş olacağız?

MERAK EDİLEN KONULAR

Duvara resim asmak

Sual: Babamızın ve hocamızın resimlerini duvara asmak uygun mudur?

MERAK EDİLEN KONULAR

Ebu Talib’in diriltilmesi

Hazret-i Ali’nin babası ve Resulullahın amcası Ebu Talib, imansız mı öldü?

MERAK EDİLEN KONULAR

Emekli maaşı ve Nema

Bazı kimseler, gerek Emekli Sandığı, gerek SSK ve gerekse Bağ-Kur’dan emekli olmanın caiz olmadığını söylüyorlar. Bu hususta açıklama yapar mısınız?

MERAK EDİLEN KONULAR

Eşcinsel düşünce

Sual: Eşcinsel bir erkeğim. Bu işi fiilen yapmıyorum, ama düşünce olarak kafamdan hiç çıkmıyor. Hep bir erkekle beraber olmak istiyorum. Bu da beni çok rahatsız ediyor. Doktorlara sordum, bu hastalığın ilacı yok dediler. İntihar mı edeyim, yoksa, eşcinsel düşünceler içinde mi yaşamalıyım?

MERAK EDİLEN KONULAR

Eşini kıskanmak

Sual: Karı-kocadan birinin eşini kıskanmasında bir sakınca var mıdır?

MERAK EDİLEN KONULAR

Fakirlikten kurtuluş için dua var mıdır?

Dinimiz çalışarak kazanmayı emretmektedir. Hazret-i Ömer, (Çalışın, kazanın! Çalışmadan rızık beklemeyin! Allahü teâlâ gökten para yağdırmaz) buyurdu. Hazret-i Lokman Hakim de, (Çalış, kazan! Çalışmayıp muhtaç olanın dini ve aklı noksandır) buyurdu. Rızık için endişe etmemelidir! Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: (Her canlının rızkı Allah’a aittir.) [Hud 6]

MERAK EDİLEN KONULAR

Gerçek ve sahte âlimler

Âlimin iyisini, kötüsünü, gerçeğini, sahtesini nasıl anlarız?

MERAK EDİLEN KONULAR

Günahkârın ibadeti

Hadis-i şerifde buyuruldu ki: (Duanın kabul olması için helal ye! Bir lokma haram yiyenin, kırk gün ibadetleri kabul olmaz.) [Taberani]

MERAK EDİLEN KONULAR

Hatasız âlim kimdir?

Âlimlerin birisinin ak dediğine, öteki âlim kara diyor. Kusursuz insan olmaz. Âlimler de, insan olduğuna göre, onların da hatası niçin olmasın? Onların sözleri niye dinde senet oluyor?

MERAK EDİLEN KONULAR

Hayvanların ilginç özellikleri

Allahü teâlâ, sayısız hayvan yarattı. Bir kısmının zararından emin olmak, bir kısmının da insanlara itaat etmesi için, onlara akıl vermedi. Mesela bir çocuk, bir koyun sürüsünü güdebilir.

MERAK EDİLEN KONULAR

Hazret-i Ali’nin, yaptığı savaşların sebebi

Hazret-i Ali’nin, yaptığı savaşların sebebi neydi? Bu savaşlarda hangi taraf haklıydı?

MERAK EDİLEN KONULAR

Herkes şehid olabilir mi?

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Ümmetimin arasında fitne, fesat yayıldığı zaman, sünnetime sarılana yüz şehid sevabı vardır.) [Hakim]

MERAK EDİLEN KONULAR

Hıristiyanlıkta akıl ermez inançlar

Hıristiyanlıkta belli başlı inançlar Hıristiyanların inançlarından bazıları şöyledir:

MERAK EDİLEN KONULAR

Irkların meydana gelişi

Bütün insanlar, Hazret-i Âdemin neslinden geldiğine göre, zenciler ve diğer ırkların nasıl meydana çıktığını açıklar mısınız?

MERAK EDİLEN KONULAR

İbadet yerine hayır yapmak

Sual: Bazı kimseler, (Namaz kılmak yerine, birkaç yetimi doyurmak yeter. Hacca gidene kadar bir talebe okutmak, daha çok sevabdır. Oruç tutmak yerine, birkaç fakiri doyurmak kâfi gelir) diyorlar. O zaman zenginler bu işi parayla yaparsa, fakirler ne yapsın?

MERAK EDİLEN KONULAR

İblisin meleklere sorduğu sualler

İblisin meleklere sorduğu sualler nelerdir?

MERAK EDİLEN KONULAR

İlk insanlar vahşi miydi?

(Allahü teâlâ, Hazret-i Âdem’e bin çeşit sanat öğretip buyurdu ki: Evlat ve zürriyetin, bir sanatla rızkını talep etsin! Dini geçim vasıtası yapmasın!) [Hakim]

MERAK EDİLEN KONULAR

İnternete müptela olmak

İslamiyet, fende, sanatta ilerlemeyi emrediyor. Peygamber efendimiz, (İlim Çin’de de olsa talep edin! Öğrenin!) buyuruyor. Çin, eskiden olduğu gibi yine müslüman değildir. Çin’den alınacak ilim, elbet fen ilmidir. Her türlü teknolojidir. Bazı din simsarcıları da batıdan geldi diye fen vasıtalarına zararlı diyor. Böyle söylemek, böyle düşünmek çok yanlıştır. (Fen ve sanat müminin yitik malıdır. Nerede bulursa alsın!) hadis-i şerifine uymamız gerekir.

MERAK EDİLEN KONULAR

İntihar etmek

Düşmanın işkence ve tecavüzüne maruz kalacağını bilenin kendini ve yakınlarını öldürmesi veya acı duymamak için uyku hapı ile intihar etmesi günah mı?

MERAK EDİLEN KONULAR

İrticanın Müslümanlıkla ilgisi var mı?

İrtica ne demektir, dinimizle ne ilgisi var?

MERAK EDİLEN KONULAR

Kadın mı üstün, erkek mi?

Akıl hakkında hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (İnsanlar, tarağın dişleri gibi eşittir. Üstünlükleri, ibadet farkından ileri gelir.) [İbni Lal]

MERAK EDİLEN KONULAR

Kadınların en üstünleri

Hazret-i Rabia gibi evliya kadınlar veya Hazret-i Meryem gibi Kur’anda övülen kadınlar sahabe olan hanımlarından üstün müdür?

MERAK EDİLEN KONULAR

Kalbi temizlemek için ne yapmak lazım

Kalb ve yürek aynı şeyler midir? Kalbi temizlemek için ne yapmak lazımdır?

MERAK EDİLEN KONULAR

Kıyamet alametleri ve imtihan

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: (Rabbinin bazı âyetleri [alametleri] geldiği gün, önce iman etmemiş veya imanında hayır kazanmamış olana, [o günkü] imanı fayda vermez.) [Enam 158]

MERAK EDİLEN KONULAR

Kim kime baskı yapıyor?

Kadınların örtünmesi, açık gezen kadınlar için baskıya sebep olmaz mı? Örtünen kadınların iyi Müslüman bilinmesine, açık saçık gezenlere kötü gözle bakılmasına sebep olmaz mı?

MERAK EDİLEN KONULAR

Kur’anda Yahudiler

Yahudilere niye İsrail oğulları deniyor? Yahudilerin gayesi nedir?

MERAK EDİLEN KONULAR

Livatadan ve lezbiyenlikten kurtulmanın ilacı

Sual: Livatadan ve lezbiyenlikten kurtulmanın ilacı nedir?

MERAK EDİLEN KONULAR

Medeniyetin beşiği Avrupa mı?

Medeniyetin beşiğinin Avrupa olduğu doğru mudur?

MERAK EDİLEN KONULAR

Müslümanlık ile Hıristiyanlığın mukayesesi

Hıristiyanlık Müslümanlıkla mukayese edilirse, birinin diğerinden üstün yönü nelerdir?

MERAK EDİLEN KONULAR

Müzik ve Hitler’in hayalleri

Bilim adamları ispatlamıştır ki, insanlara, devamlı olarak tahrik edici müzik dinletildiği zaman beyinleri çalışamaz duruma geliyor. Yunus balıklarına tahrik edici müzik dinlettiler ve yüzlerce Yunusun kendilerini karaya attığını gördüler. Tibet'te rahipler sesle her türlü camı kırabiliyorlar. Müziğe alıştırılan ineklerin sütlerinin hepsini sağma imkanı oluyor. Müziğe bağımlılık kazanılıyor.

MERAK EDİLEN KONULAR

Nefse nasıl hakim olabiliriz?

(Hazret-i Yusuf dedi ki: Ben nefsimi temize çıkarmam, benim nefsim kötü şeyler istemez demiyorum, çünkü nefs, Rabbim acıyıp korumadıkça, hep kötülüğü emreder.) [Yusuf 53]

MERAK EDİLEN KONULAR

Niçin genel bir bela gelmemektedir

Eski Peygamberlerin zamanında kâfirlere çeşitli azaplar geliyordu. Mesela Hazret-i Nuh’un kavmi suda boğulmuş, Lut kavminin bulunduğu şehir batmıştı. Ad, Semud ve diğer kavimler cezalanmıştı. Aynı günahlar şimdi de işlenildiği halde, niçin genel bir bela gelmemektedir?

MERAK EDİLEN KONULAR

Ölüm Korkusu

Allahü teâlâ, buyuruyor ki: (O gün [kıyamette] herkes, dünyada ne hayır yapmışsa, onu karşısında hazır bulacak, ne kötülük yapmışsa, onlarla kendi arasında uzun bir mesafe olmasını arzu edecektir. Kullarına karşı şefkatli, esirgeyici olan Allah size kendinden korkmanızı emreder.) [Al-i imran 30]

MERAK EDİLEN KONULAR

Renklerin güzeli

Dinimizde yeşil renge niçin çok önem veriliyor? Türbeleri neden genelde yeşile boyuyorlar?

MERAK EDİLEN KONULAR

Resulullah efendimizin şefaati

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: (Allahü teâlâ, şefaat edene ve şefaat edilene izin vermedikçe, hiç kimse şefaat edemez. Kalblerindeki müthiş korku giderilince, [şefaat bekleyenler, şefaat edenlere] “Rabbiniz şefaat hakkında ne buyurdu?” diye soracaklar. Onlar [şefaat edenler] ise, “Hak olanı buyurdu [şefaate izin verdi]” diyecekler.) [Sebe 23]

MERAK EDİLEN KONULAR

Rüya görmek neye alamettir?

(Kötü rüya gören uyanınca sol tarafına üç defa tükürüp, şeytanın şerrinden Allahü teâlâya sığınsın. Bu takdirde rüya, ona zarar vermez.) [Müslim]

MERAK EDİLEN KONULAR

Sigara üzerine bir gençle yapılan diyalog

Genç: Hocamız, sigaraya haram dediği için, hiçbir delil olmasa da biz sigaraya haram deriz. Üstelik sigaranın haram olduğuna dair delilimiz de çoktur.

MERAK EDİLEN KONULAR

Şeytanla bir âlimin münazarası

Şeytan hangi yolla insana vesvese verir?

MERAK EDİLEN KONULAR

UFO gerçek midir?

Uzaylı insanların varlığı doğru mudur? UFO gerçek midir?

MERAK EDİLEN KONULAR

Valentine’s day (Sevgililer günü)

Valentine’s day denilen sevgililer gününü kutlamakta ve hediye alıp vermekte sakınca var mıdır?

MERAK EDİLEN KONULAR

Yahudiliğin aslı

Yahudiler, Yakub aleyhisselamın on iki oğlundan türemiştir. Hazret-i Yakub’un adı İsrail olduğu için, bunlara Beni İsrail, yani İsrail oğulları denildi. Hazret-i Musa, Tur dağına gidince, bunlar dinden çıktı, buzağıya taptı. Sonra pişman olup tevbe ettikleri için, Yahudi denildi. Yahudi, doğru yolu bulucu demektir.

HADİS ALİMLERİ

Meşhur tefsir, hadis ve fıkıh âlimlerinden. İsmi, Süleymân bin Ahmed bin Eyyub bin Mutayr eş-Şâmi el-Lahmi et-Taberani; künyesi Ebul-Kasım’dır. 873 (H.260) senesi Safer ayında Şam’ın Taberiyye kasabasında doğdu. İsfehan’a yerleşti. 970 (H.360) senesi Zilkâde ayının sonlarına doğru 100 yaşlarında vefat etti. İsfehan şehrinin girişinde Resulullahın Eshabından olan Hammâd ed-Devri’nin kabri yanına defnedildi.

MEZHEB İMAMLARI

Ehl-i sünnetin reisidir. Fıkıh bilgilerini, Ehl-i sünnet itikadını topladı. Yüzlerce talebesine öğretip, kitaplara geçirilmesine sebep oldu. Müslümanlar tarafından kağıt imali bunun zamanında başladı.

İTİKAT İMAMLARI

Ehl-i sünnetin iki itikad imamından birincisidir. İsmi, Muhammed bin Muhammed Matüridi'dir. Künyesi, Ebu Mensur'dur. Doğum yeri Semerkand'ın Matürid nahiyesidir. Hicri 333 (m. 944) yılında Semerkand'da vefat etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bazı kimseler, sabah namazının vakti, öğleye kadar diyerek, müslümanların namazlarını kazaya bırakıp haram işlemelerine sebep oluyor. Sabah namazının vakti ne zamana kadardır?

Sıkıntıdan kurtulmak için ne yapmalı?

Korku ve belalardan korunmak, kurtulmak için ne yapmalı, hangi duaları okumalı?

Sual: Günah işlememek şartı ile birini sevmekte mahzur var mıdır?

Namaz kılması haram olan vakitler nelerdir? Ne kadar zaman devam eder?

Gece yatağa yatınca okunması gereken duaları sırasıyla yazar mısınız?

İmam-ı Rabbani hazretleri, insana belanın geliş sebeplerini sual ve cevaplarla şöyle açıklıyor: Sual: Enbiya ve evliya, hep dert ve bela içinde yaşadı. Halbuki, Şura suresinde, (Size gelen belalar, kabahatlerinizin cezasıdır) buyuruldu. Bu âyete göre, dertlerin çokluğu, günahın çokluğunu gösteriyor. Enbiya ve evliya olmayanın, çok sıkıntı çekmesi gerekirken dostlarına, neden dert, bela veriyor? Düşmanları neden rahat ve nimet içinde yaşıyor?

ihlas vakfı

GÜNÜN MENKIBESİ

Ebu Turab-ı Nahşebi anlatır:

GÜNÜN HADİSİ

GÜNÜN MEKTUBU

Bu mektûb, Hakîm Abdülkâdire yazılmışdır. Hasta iyi olmadıkça, gıdânın ona fâide vermiyeceği bildirilmekdedir:

YABANCI DİLLER

ENGLISH

Yabancı Dil

İngilizce Dini Bilgiler

العربية

Yabancı Dil

Arapça Dini Bilgiler

DEUTSCH

Yabancı Dil

Almanca Dini Bilgiler

FRANÇAIS

Yabancı Dil

Fransızca Dini Bilgiler

ESPAÑOL

Yabancı Dil

İspanyolca Dini Bilgiler

РУССКИЙ

Yabancı Dil

Rusça Dini Bilgiler

PERSIAN

Yabancı Dil

Farsça Dini Bilgiler

UZBEK

Yabancı Dil

Özbekçe Dini Bilgiler

TURKOMAN

Yabancı Dil

Türkmence Dini Bilgiler

HINDUSTANI

Yabancı Dil

Urduca Dini Bilgiler

SHQIPE

Yabancı Dil

Arnavutça Dini Bilgiler

BOSANSKI

Yabancı Dil

Boşnakça Dini Bilgiler

AZERBAIJANASE

Yabancı Dil

Azerice Dini Bilgiler

БЪЛГАРСКИ

Yabancı Dil

Bulgarca Dini Bilgiler

Site Haritası