hakdin.net
6 Saban 1436
25 Mayıs 2015 Pazartesi
12:7
14 Mayıs 2010 Cuma
Okunma Sayısı: 4589
Arkadaşına Gönder Yazdır Yazı Büyüklüğü
Paylaş

NAMAZ NASIL KILINIR

Şehadet parmağını kaldırmakSual: Namaz kılarken teşehhüdde şehadet parmağını kaldırmak, işaret etmek caiz midir? Bazı kimseler, bu konuda hadis var diyerek parmaklarını kaldırıyorlar. Caiz midir?
CEVAP
Şafii’de şehadet parmağını kaldırmak sünnet, Hanefi’de caiz değildir. Parmak kaldırmaya, müctehid âlimlerin bir kısmı mekruh bir kısmı sünnet demiştir. Dinde bir kaide vardır. Bir işe sünnet ve mekruh denilmişse, o iş yapılmaz. Fetvalar birbirine uymazsa, yani (Caizdir, caiz değildir veya helaldir, haramdır) şeklinde olduğu zaman, caiz değildir veya haramdır diyen fetvalara uymak esastır. Böylece mekruh veya haram işlemekten sakınılmış olur. Sünnettir veya bid’attir denilen bir şeyi yapmamak lazım olduğu, Berika, Hadika ve İbni Âbidin’de bildirilmektedir.

Parmak kaldırmakla ilgili muteber kitaplardaki yazılardan bazıları şöyledir:
(İşaret etmek sünnet diyenler olduğu gibi, müstehap diyenler de vardır. Doğrusu, işaret etmek haramdır. (Fetâvâ-i garâib)

Şehadet parmağı ile işaret mekruhtur. (Kübrâ) kitabı da böyle diyor. Fetva da böyledir. Çünkü, namazda sakin, hareketsiz olmak lazımdır. (Fetâvâ-i Sirâciyye)

Şehadet parmağı ile işaret edilmez. Fetva böyledir. (Gıyâsiyye, Bezzaziye)

İşaret edilmez ve parmak bükülmez. Fetva da böyledir. Mudmerât, Velvâlciyye, Hulâsa ve daha başka kitaplarda da böyle yazılıdır. (Cami-ur-rumuz)

Şehadet parmağı ile işaret edilmez. Fetva da böyledir. (Dürr-ül-muhtar)

Ebussüud Efendi, namazda otururken, şehadet parmağını kaldırmak mı, kaldırmamak mı daha iyidir şeklindeki bir suale, (Her ikisi de iyi, demişlerdir. Fakat, parmağı kaldırmamak daha iyi olduğu meydanda) diye fetva vermiştir.

Bütün âlimler bildiriyor ki: Parmakları, gücü yettiği kadar kıbleye karşı bulundurmak sünnettir. (Namazda, her uzvunu, gücün yettiği kadar, kıbleye karşı bulundur) hadis-i şerifi, bunu açıkça emretmektedir.

İşaret etmenin haram olduğunu söyleyen âlimler vardır. Mekruh olduğunu bildiren fetvalar mevcuttur. İşaret edilmez, parmak bükülmez, usul haberleri böyledir, diyenler çoktur. O halde, bizim gibi mukallidlerin, hadis-i şerif vardır diyerek, işaret etmeye kalkışması ve böylece, birçok müctehidlerin fetvaları ile haram veya mekruh ve yasak olduğu bildirilen bir işi yapması doğru olmaz. Bir müslüman şöyle düşünmelidir:
Bu büyük âlimler, işaret etmenin haram veya mekruh olacağına bir delil, vesika elde etmeselerdi, haram veya mekruh demezlerdi. İşaret etmenin sünnet ve müstehap olduğunu bildiren haberleri söyledikten sonra, (Böyle demişler ise de, doğrusu işaretin haram olduğudur) buyurmazlardı. Demek ki, bu din büyükleri, işaretin sünnet ve müstehap olduğunu gösteren haberlerin değil, yasak olduğunu gösteren vesikaların daha kuvvetli olduğunu anlamışlardır.

Bir Hanefi, nasıl olsa Şafii’de sünnetmiş diyerek, parmak kaldırmaya kalkması caiz olmaz. Buna mezhep taklidi de denmez. Mezhep taklidi, ancak ihtiyaç halinde caiz olur.

Sual: Şafii’yi taklit edenin namazda oturunca şehadet parmağını kaldırması gerekir mi?
CEVAP
Taklit eden kaldırmaz. Çünkü Hanefi’den çıkmış sayılmıyor. Hanefi’de ise parmak kaldırılmaz.

Namaz Nasıl Kılınır

Cenaze namazı ve defin

Namaz Nasıl Kılınır

Çıplak ayakla namaz

Namaz Nasıl Kılınır

Dilsizin kekemenin namazı

Namaz Nasıl Kılınır

İkindinin sünnetini terk

Namaz Nasıl Kılınır

Kadınların namazı

Namaz Nasıl Kılınır

Kıbleye karşı dua

Namaz Nasıl Kılınır

Kısa kollu gömlekle namaz

Namaz Nasıl Kılınır

Kıyam ile ilgili sorular

Namaz Nasıl Kılınır

Mezarlıkta namaz kılmak

Namaz Nasıl Kılınır

Namaz kılanın önünden geçmek

Namaz Nasıl Kılınır

Namaz kılınan yerde resim

Namaz Nasıl Kılınır

Namaz Nasıl Kılınır (VİDEO)

Namaz Nasıl Kılınır

Namaz nasıl kılınır?

Namaz Nasıl Kılınır

Namaz ne vakit farz olur

Namaz Nasıl Kılınır

Namaz ve riya

Namaz Nasıl Kılınır

Namazda avret yerinin açılması

Namaz Nasıl Kılınır

Namazda düşünmek

Namaz Nasıl Kılınır

Namazda huşu ve tefekkür

Namaz Nasıl Kılınır

Namazda kağıda bakarak okumak

Namaz Nasıl Kılınır

Namazda nasıl elbise giyilir

Namaz Nasıl Kılınır

Namazda niyetin yeri kalbdir

Namaz Nasıl Kılınır

Namazda oturuşla ilgili sorular

Namaz Nasıl Kılınır

Namazda oturuşla ilgili sorular

Namaz Nasıl Kılınır

Namazda sarık takke kullanmak

Namaz Nasıl Kılınır

Namazda sure atlayarak okumak

Namaz Nasıl Kılınır

Namazda yanlış okumak

Namaz Nasıl Kılınır

Namazı bozan şeyler

Namaz Nasıl Kılınır

Namazı doğru kılmak

Namaz Nasıl Kılınır

Namazın mekruhları

Namaz Nasıl Kılınır

Namazın müstehabları

Namaz Nasıl Kılınır

Namazın sünnetleri

Namaz Nasıl Kılınır

Namazın vacibleri

Namaz Nasıl Kılınır

Rabbena lekel hamd

Namaz Nasıl Kılınır

Resimli seccadeler

Namaz Nasıl Kılınır

Rükû ve secde ile ilgili sorular

Namaz Nasıl Kılınır

Rükün nedir?

Namaz Nasıl Kılınır

Şehadet parmağını kaldırmak

Namaz Nasıl Kılınır

Tadil-i erkana riayet etmek

Namaz Nasıl Kılınır

Unutarak selam vermek

Namaz Nasıl Kılınır

Vesveseden kurtulmak için

Namaz Nasıl Kılınır

Vitir namazı vacibdir

Namaz Nasıl Kılınır

Yüksek sesle âmin demek
Kullanıcı Adı:
Şifre:

GÜNÜN MENKIBESİ

Peygamber efendimizin vefatlarından sonra, İslam düşmanları, Müslümanların arasındaki iman birliğini bozmak istedi. Abdullah ibni Sebe isimli Yemenli bir Yahudi, Müslümanlar arasında ilk fitneyi çıkardı. Hazret-i Osman'ın şehid edilmesine, Cemel ve Sıffin savaşlarının meydana gelmesine sebep oldu.

GÜNÜN HADİSİ

GÜNÜN MEKTUBU

Bu mektûb, mevlânâ Muhammed Hâşim-i Keşmîye yazılmışdır “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz”. İnsanın herşeyi kendinde topladığını ve ba’zı ince ma’rifetleri bildirmekdedir

YABANCI DİLLER

ENGLISH

Yabancı Dil

İngilizce Dini Bilgiler

العربية

Yabancı Dil

Arapça Dini Bilgiler

DEUTSCH

Yabancı Dil

Almanca Dini Bilgiler

FRANÇAIS

Yabancı Dil

Fransızca Dini Bilgiler

ESPAÑOL

Yabancı Dil

İspanyolca Dini Bilgiler

РУССКИЙ

Yabancı Dil

Rusça Dini Bilgiler

PERSIAN

Yabancı Dil

Farsça Dini Bilgiler

UZBEK

Yabancı Dil

Özbekçe Dini Bilgiler

TURKOMAN

Yabancı Dil

Türkmence Dini Bilgiler

HINDUSTANI

Yabancı Dil

Urduca Dini Bilgiler

SHQIPE

Yabancı Dil

Arnavutça Dini Bilgiler

BOSANSKI

Yabancı Dil

Boşnakça Dini Bilgiler

AZERBAIJANASE

Yabancı Dil

Azerice Dini Bilgiler

БЪЛГАРСКИ

Yabancı Dil

Bulgarca Dini Bilgiler

Site Haritası