hakdin.net
20 Rebiü'l-Ahir 1436
10 Şubat 2015 Salı
14:15
06 Ağustos 2010 Cuma
Okunma Sayısı: 12618
Arkadaşına Gönder Yazdır Yazı Büyüklüğü
Paylaş

MERAK EDİLEN KONULAR

Nefse nasıl hakim olabiliriz?

(Hazret-i Yusuf dedi ki: Ben nefsimi temize çıkarmam, benim nefsim kötü şeyler istemez demiyorum, çünkü nefs, Rabbim acıyıp korumadıkça, hep kötülüğü emreder.) [Yusuf 53]

Nefsini terbiye eden ona hakim olur. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(İnanıp nefsini ıslah edene korku ve üzüntü yoktur.) [Enam 48]

(Nefsini temizleyen kurtuluşa ermiş, kötülükte bırakan, zarar etmiştir.)
[Şems 8,9]

(Sana gelen iyilik Allah‘tan, her kötülük ise nefsindendir.)
[Nisa 79]

(
Hazret-i Yusuf dedi ki: Ben nefsimi temize çıkarmam, benim nefsim kötü şeyler istemez demiyorum, çünkü nefs, Rabbim acıyıp korumadıkça, hep kötülüğü emreder.) [Yusuf 53]

Allahü teâlâ her şeyden önce aklı yaratmış, ona ilim, zeka, hulus, doğruluk, cömertlik, tevekkül, korku, ümit gibi hasletler vermiştir. İşte, bu akılla müşerref olan kimse, cenab-ı Hakkın varlığını ve birliğini tasdik ederek, Onun rızasına kavuşur.

Günahlar nefse tatlı gelir. İbadetler ise nefse zor gelir. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
(Cehennem nefse hoş gelen, Cennet ise nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle kuşatılmıştır.) [Buhari]
Mümin, nefsine aldanarak günah işleyebilir. Fakat, günah işlerken, aklı ve imanı onu üzer. İnsan, aklı ile iman eder. Nefse tatlı geldiği için de, günaha sürüklenir. Bundan dolayı, iman ile isyanın [günah işlemenin] aynı olmadığı, ayrı olduğu anlaşılır. Yani günah işleyene, ibadet etmeyene kâfir denmez. Bid’at fırkalarından bazıları, namaz kılmayana veya başka günah işleyene kâfir diyorlar.

Bazı kimseler, hiç ibadet yapmaz, haramlardan sakınmaz, yani İslamiyet'e uymaz. (Allah kerimdir, beni de affeder) der. Burada nefs ve şeytan kendilerini aldatmakta, isyana sürüklemektedir. Aklı olan kimse, bunlara aldanmaz. Allahü teâlâ, kerim olduğu gibi, azabı da şiddetlidir. Bu dünyada, çoklarını fakirlik ve sıkıntılar içinde yaşattığını görüyoruz. Nice kullarını, hiç çekinmeden azaplar içinde yaşatıyor. Herkesi yaşatan O olduğu halde, yiyip içmeyen insanı yaşatmıyor. İlaç kullanmayan hastaya şifa vermiyor. Yaşamak, hasta olmamak ve mal sahibi olabilmek gibi, dünya nimetlerinin hepsi için sebepler yaratmış, sebebine yapışmayanlara hiç acımayıp, dünya nimetlerinden mahrum bırakmıştır. Ahiret nimetlerine kavuşmak da böyledir. Küfür, kalbi ve ruhu öldüren bir zehirdir. Tembellik de, ruhu hasta yapar. Bunlara ilaç yapılmazsa, ruh hastalanır, ölür. Küfrün ve cahilliğin biricik ilacı, ilimdir. Tembelliğin ilacı da, namaz kılmak ve diğer ibadetleri yapmaktır.

Bir kimse, (Allah kerimdir bana zehir tesir etmez) diyerek zehir yiyip içse, hastalanır, ölür. İnsanların bedenleri nazik olduğu için, yiyip içmek, giyinmek ve barınmak gibi şeylere ihtiyaç duyar. Bunları bulmak ve İslamiyet'e uygun olarak kullanabilmek için, hazırlamak çok güçtür. Bu işlerin kolay ve rahat yapılması için, insanlarda Nefs denilen bir kuvvet yaratılmıştır. Nefs, bedene lazım olan şeylerin yapılmasını ister. Bu şeyleri fazlası ile yapmak ona tatlı gelir. Nefsin isteklerine Şehvet denir. Şehveti, akla danışmadan, ihtiyaçtan fazla yapması, kalbe ve bedene zarar verir, günah olur.

İnsan, nefsini ne kadar aşağılarsa, Allahü teâlâ indinde kıymeti o kadar yükselir, kendine kıymet verenin, Allah katında kıymeti olmaz. O halde nefsimizi kibirlenmekten korumalıyız. İlmi olduğu halde, kibrin zararını bilmeyene âlim denmez. İnsanın ilmi arttıkça, Allah’tan korkması da artar, günah işlemeye cesaret edemez.

MERAK EDİLEN KONULAR

Âlimin kötüsü

MERAK EDİLEN KONULAR

Aşık olmak günah mı?

MERAK EDİLEN KONULAR

Darwin ve Evrim Teorisi

MERAK EDİLEN KONULAR

Duvara resim asmak

MERAK EDİLEN KONULAR

Ebu Talib’in diriltilmesi

MERAK EDİLEN KONULAR

Emekli maaşı ve Nema

MERAK EDİLEN KONULAR

Eşcinsel düşünce

MERAK EDİLEN KONULAR

Eşini kıskanmak

MERAK EDİLEN KONULAR

Gerçek ve sahte âlimler

MERAK EDİLEN KONULAR

Günahkârın ibadeti

MERAK EDİLEN KONULAR

Hatasız âlim kimdir?

MERAK EDİLEN KONULAR

Herkes şehid olabilir mi?

MERAK EDİLEN KONULAR

Irkların meydana gelişi

MERAK EDİLEN KONULAR

İbadet yerine hayır yapmak

MERAK EDİLEN KONULAR

İlk insanlar vahşi miydi?

MERAK EDİLEN KONULAR

İnternete müptela olmak

MERAK EDİLEN KONULAR

İntihar etmek

MERAK EDİLEN KONULAR

Kadın mı üstün, erkek mi?

MERAK EDİLEN KONULAR

Kadınların en üstünleri

MERAK EDİLEN KONULAR

Kıyamet alametleri ve imtihan

MERAK EDİLEN KONULAR

Kim kime baskı yapıyor?

MERAK EDİLEN KONULAR

Kur’anda Yahudiler

MERAK EDİLEN KONULAR

Müzik ve Hitler’in hayalleri

MERAK EDİLEN KONULAR

Nefse nasıl hakim olabiliriz?

MERAK EDİLEN KONULAR

Ölüm Korkusu

MERAK EDİLEN KONULAR

Renklerin güzeli

MERAK EDİLEN KONULAR

Resulullah efendimizin şefaati

MERAK EDİLEN KONULAR

Rüya görmek neye alamettir?

MERAK EDİLEN KONULAR

UFO gerçek midir?

MERAK EDİLEN KONULAR

Yahudiliğin aslı
Kullanıcı Adı:
Şifre:

GÜNÜN MENKIBESİ

Bağdât’ta Ehl-i sünnet ile bid’at fırkaları arasında mücâdele çıktı.

GÜNÜN HADİSİ

GÜNÜN MEKTUBU

Bu mektûb, mevlânâ Abdülhayy için yazılmışdır. Tevhîd-i vücûdî ve tevhîd-i şühûdî mertebeleri bildirilmekdedir

YABANCI DİLLER

ENGLISH

Yabancı Dil

İngilizce Dini Bilgiler

العربية

Yabancı Dil

Arapça Dini Bilgiler

DEUTSCH

Yabancı Dil

Almanca Dini Bilgiler

FRANÇAIS

Yabancı Dil

Fransızca Dini Bilgiler

ESPAÑOL

Yabancı Dil

İspanyolca Dini Bilgiler

РУССКИЙ

Yabancı Dil

Rusça Dini Bilgiler

PERSIAN

Yabancı Dil

Farsça Dini Bilgiler

UZBEK

Yabancı Dil

Özbekçe Dini Bilgiler

TURKOMAN

Yabancı Dil

Türkmence Dini Bilgiler

HINDUSTANI

Yabancı Dil

Urduca Dini Bilgiler

SHQIPE

Yabancı Dil

Arnavutça Dini Bilgiler

BOSANSKI

Yabancı Dil

Boşnakça Dini Bilgiler

AZERBAIJANASE

Yabancı Dil

Azerice Dini Bilgiler

БЪЛГАРСКИ

Yabancı Dil

Bulgarca Dini Bilgiler

Site Haritası